I roditelji se pitajuIzdvajamoKragujevac

U Kragujevcu formiran Savet roditelja grada

Udruženje »RODITELJ Kragujevac« uključeno je, od septembra meseca, u realizaciju projekta »I roditelji se pitaju«. U okviru inicijative projekta, koju je podržala i lokalna samouprava, formiran je Savet roditelja grada Kragujevca, kao operativno, a ne političko telo, koje daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za unapređivanje kvaliteta rada obrazovnih ustanova na nivou grada, a zarad dobrobiti sve dece.

Članovi Saveta roditelja grada birani su na sastancima saveta roditelja obrazovnih ustanova, tako da ovo telo čine roditelji koji predstavljaju predškolsku ustanovu i 32 osnovne i srednje škole u Kragujevcu.

roditelj-kragujevac

Uloga Saveta roditelja grada:

  • U skladu sa ulogom saveta roditelja definisanom Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u  predlogu posebnog Zakona o osnovnom obrazovanju  i vaspitanju, Savet roditelja grada će se starati o ostvarivanju prava svakog deteta na: kvalitetno obrazovanje i vaspitanje pod jednakim uslovima; obrazovanje i vaspitanje koje poštuje različitosti i razvija sve potencijale deteta; inkluzivan pristup obrazovanju i vaspitanju; obrazovanje i vaspitanje u bezbednoj sredini i prevenciju nasilja; dostupnosti kvalitetnih informacija o srednjim školama na nivou grada i mogućnostima daljeg školovanja učenika.
  • Pružaće informacije, stručne savete i podršku svim savetima roditelja Ustanova na teritoriji grada, u vezi sa svim pitanjima iz nadležnosti saveta roditelja Ustanova.
  • Zastupaće roditelje grada u svim situacijama koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje dece na području grada, inicirati zajedničke akcije i predlagati mere za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobrobiti dece, kao i davati mišljenja o pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje i dobrobit dece.
  • U cilju stvaranja bezbedne sredine za učenje i sprečavanja nasilja sarađivaće sa Ministarstvom prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom zdravlja, Centrom za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama.
  • Na osnovu rezultata učenika na završnom ispitu, predlagaće mere za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada.
  • Baviće se pitanjima organizacije zimovanja ili letovanja za decu,  poseta pozorišnim predstavama i  drugim aktivnostima.
  • Savet roditelja grada sarađivaće sa savetima roditelja drugih gradova i opština.
  • Predstavljaće neposredni kanal komunikacije između roditelja i lokalne samouprave, kako bi se gradskoj upravi dostavljala blagovremeno i na pravi način mišljenja, inicijative i ideje roditelja, a roditelji blagovremeno informisali o planovima i aktivnostima grada. Nastojaće da učestvuje u planiranju strateških i akcionih planova značajnih za decu na nivou grada. U saradnji sa gradom treba da radi na osnivanju kutka za roditelje na gradskom sajtu, njegovom sadržaju i redovnom punjenjenju informacijama.
  • Baviće se motivisanjem drugih roditelja za aktivnije učešće u radu Ustanova, pomažući im da svoju prirodnu brigu za dobrobit deteta kanališu u svoje aktivnosti.
  • Radiće na boljoj međusobnoj povezanosti, razmeni i saradnji roditelja čija deca pohađaju različite Ustanove (ili još nisu pošla u vrtić), iniciranjem različitih načina komunikacije, korišćenjem novih tehnologija, sazivanjem skupova, međusobnim posetama i sl.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More