Izdvajamo

Vrednosti Udruženja RODITELJ

 • Princip jednakih mogućnosti: svako dete zaslužuje jednaku startnu poziciju u životu, i mogućnost da se u skladu sa svojim sposobnostima razvija dalje.
 • Poštovanje ljudskih prava (sa akcentom na dečja prava i ženska prava): korpus zagarantovanih prava za čije poštovanje i ostvarenje se Udruženje zalaže svojim radom, i trudi se da ih poštuje i unutar same organizacije.
 • Ravnopravnost: bez obzira na bilo kakvu pripadnost (polnu, etničku, rasnu, versku, političku…), svako može da bude član Udruženja ili imati koristi od ostvarenja njegovih ciljeva.
 • Porodica: svako dete ima pravo na porodicu, a društvo ima obavezu aktivnog učešća u očuvanju porodice i zdravlja porodice, dakle kako u smislu materijalne i svake druge vrste pomoći, tako i i smislu brige o adekvatnoj atmosferi u kojoj dete odrasta.
 • Deca: od prava na život do prava na školovanje, angažovanje na dobrobiti dece je suština postojanja Udruženja.
 • Lična odgovornost: smatramo da naše iskreno zajedništvo i kvalitetan timski rad moraju da počivaju upravo na svesti pojedinca o ličnoj odgovornosti i odgovornom odnosu prema vrednostima i ciljevima Udruženja i preuzetim obavezama.
 • Društvena odgovornost: verujemo da društvo i svi koji predstavljaju važne aktere u društvu, i oni koji donose odluke posebno, treba da budu svesni da sve što rade ima značajan uticaj na porodicu, dete i budućnost uopšte; u tom smislu, neophodno je da uvek razumeju da oni postoje zbog društva a ne društvo zbog njih.
 • Profesionalnost: iako članovi Udruženja u prvom redu nastupaju sa pozicije roditelja pa tek onda sa pozicije svojih profesija, mi smo organizacija koja okuplja različite stručnjake i u tome je naše dodatno bogatstvo; to što smo volonteri ne znači da smo amateri, naprotiv – obaveze kojih se prihvatamo radimo sa punom odgovornoću.
 • Timski rad: zajedništvo, usmerenost ka istom cilju uz prihvatanje različitosti, uzajamno poštovanje i uvažavanje tuđih stavova; svako nametanje stavova, omalovažavanje drugih na bilo kojoj osnovi, bahato i individualističko ponašanje i sl. nije prihvatljivo; jedno od osnovnih vrednosti Udruženja je jak osećaj zajedništva.
 • Odgovornost i kredibilitet: akcije i projekti Udruženja uvek moraju da budu usmereni i ka povećanju kredibiliteta Udruženja, uz iskren, odgovoran i sistematičan pristup kako radu, tako i problemima.
 • Konstantno usavršavanje i unapređivanje: uključuje lično usavršavanje, u smislu rada na sopstvenoj edukaciji, i usavršavanje na organizacionom nivou u smislu preispitivanja i usklađivanja onoga što radimo sa aktuelnom situacijom i promenama u društvu.
 • Politička neutralnost: u Srbiji opterećenoj politikom i stranačkom pripadnošću, teško je održati neutralnost; mnoge nevladine organizacije teže da imaju koristi od političkih veza i opredeljenja, a neke se vremenom i pretvore u političke stranke; Udruženje počiva na drugačijim principima, budući da smatramo da su  ciljevi Udruženja od neuporedivo opštijeg značaja.
 • Empatija i humanost: budući da radi sa ljudima i sa decom, često na rešavanju problema i u situacijama koje nisu prijatne, članovi Udruženja će se truditi da stvari ne posmatraju samo iz svog ugla već da pokušamo da sagledamo celu sliku kako bi korisnici i njihovi problemi i potrebe billi bolje shvaćeni a programi bolje prilagođeni njima; to uključuje negovanje toplih ljudskih osećanja i pristup koji pomiruje profesionalizam i humanost i približavanje korisnicima uz izgradnju i očuvanje njihovog poverenja.
 • Optimizam i pozitivan odnos prema okruženju: sve svoje akcije, sva saopštenja i sve stavove Udruženje i njegovi članovi kada istupaju u ime Udruženja uvek formulišu pozitivno, jer je to jedini iskreni način borbe za ostvarenje njegovih ciljeva.
 • Kreativnost, otvorenost za nove ideje i rešenja: trudimo se da negujemo otvorenost za nove ideje, konstruktivne kritike i savete, za nove ljude i nove uglove sagledavanja starih problema, jer to smatramo neophodnim za ostvarivanje ciljeva Udruženja i pokretačkom snagom njegovog rasta.
 • Nenasilje: nenasilje, ne samo u porodici, je princip koji smatramo osnovnom pretpostavkom podrazumevanom u svim ostalim vrednostima i ciljevima Uduženja.

Ako se u ovim vrednostima prepoznajete, javite nam se i priključite našoj inicijativi za bolju podršku roditeljstvu i srećnije detinjstvo nasih mališana.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More