Press clipping

Zakon o pravima deteta

Spiker:
Zaštitnik prava građana Saša Janković predstavio je prednacrt zakona o pravima deteta, koji kako je rekao prvi put u našoj pravnoj teoriji praksi zaokružuje koncept prava deteta u Srbiji
, beleži Nataša Ćurković.

Reporter, Nataša Ćurković:
Na prvom mestu zakon je utvrdio definiciju deteta, prema tome dete je svako ljudsko biće mlađe od 18 godina. Mnogo toga u zakonu je za naše društvo novo, počev od zabrane fizičkog kažnjavanja dece kao tradicionalne vaspitne mere, do toga da deca mlađa od 10 godina neće moći da se kreću bez nadzora odraslog lica. Sve to je u javnosti izazvalo podelu mišljenja, ali zaštitnik građana Saša Janković upozorava da naše ulice nisu više tako bezbedne kao što su nekada bile.

Saša Janković:
Da li mi popuštamo pred nasiljem tako što se zatvaramo u naše okvire, tako što deci obezbeđujemo nadzor, da li je to u stvari popuštanje pred lošim. Može to tako da se shvati ali bih voleo da čujem argumente šta mislite o tome. Ali sa druge strane bar u ovom momentu uveren sam da ne treba preko dece da menjamo ovu situaciju, da ona nisu ta od kojih naše društvo mora da povrati, treba da povrati i bezbednost, sigurnost na svakom mestu na svakom koraku.

Reporter, Nataša Ćurković:
Iz perspektive roditelja nije moguće obezbediti nadzor dece i pratnju u svakom trenutku na ulici, smatra Dragana Soćanin iz Udruženja roditelja.

Dragana Soćanin:
Ne postoji fleksibilno radno vreme koje bi moglo možda da ide u prilog ovome, ne postoji ni organizovani prevoz od kuće do škole. Roditelji koji nemaju na koga da se oslone kao što su bake i deke, ili neka šira zajednica u kojoj žive su u jako velikom problemu što se tiče ovog stava. U ovom trenutku je zaista to neizvodljivo dokle god se ne stvore uslovi da se roditeljima omogući da izvrše svoju obavezu ako im to već ovaj zakon nalaže.

Reporter, Nataša Ćurković:
U svakom slučaju debata o zakonu o pravima mladih tek počinje, ocenu treba da da šira stručna javnog od pravnika do socijalnog radnika, roditelja i same dece. Tak kada svi budu zadovoljni nacrt zakona biće predat u Skupštinu za razmatranje.
IZVOR: RADIO Beograd 1, Dnevnik 22, 14.12.2011

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More