IzdvajamoRoditelj info centarRoditelj Info Centar #covid19

Zaštita dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja – obaveza svih koji rade sa decom

Povodom aktuelnog medijskog izveštavanja o devojčicama koje su žrtve seksualnog zlostavljanja, kao organizacije civilnog društva koje se bore za bolji život i prava deteta i njihovih porodica želimo da istaknemo sledeće:

  • Ova tragedija je još jedan dokaz da je neophodno uvesti standarde rada i procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja kao obavezne za sve pojedince, organizacije, udruženja i institucije koje rade sa decom.
  • Smatramo da sve organizacije (udruženja, klubovi, razne privatne školice) koje rade sa decom moraju da imaju jasne procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja;
  • Deca moraju da budu upoznata sa procedurama za zaštitu od nasilja i seksualnog iskorišćavanja u organizaciji koja radi sa decom i mladima;
  • Pozivamo roditelje da provere da li organizacije koje rade sa decom imaju procedure za zaštitu dece od nasilja i seksualnog iskorišćavanja i da u razgovoru sa svojom decom prate da li ih poštuju i sprovode;
  • Osuđujemo metode u radu sa decom koje počivaju na konceptu „apsolutne poslušnosti“ da bi se postiglo „disciplinovanje dece“, jer je takav pristup u radu sa decom prečica ka ovakvim tragedijama. Ohrabrujemo decu i roditelje da ovakve obrasce ponašanja prepoznaju i ne prihvataju.
  • Nasilje prema deci i ženama ne sme biti relativizovano. Žrtve se ne smeju dodatno osuđivati zbog toga što ranije nisu prijavile nasilje i što su dugo ostale u blizini nasilnika. Na nama, sugrađanima, je da pružimo podršku i stvorimo siguran javni prostor za sve žrtve seksualnog, psihološkog i svakog drugog nasilja.
  • Kao organizacije civilnog društva nastavićemo sa programima prevencije nasilja prema deci i zaštite od seksualnog iskorišćavanja, pružanjem smernica i savetovanjem dece i roditelja o tome šta sve može da ukaže da je dete u riziku i/ili izloženo nasilju i seksualnom iskorišćavanju i koje nadležne institucije moraju da budu uključene u njihovu zaštitu. Apelujemo na nadležne javne institucije da sprovode slične programe, a da država podstiče i podržava razvoj i primenu programa za zaštitu od nasilja i seksualnog iskorišćavanja dece.

Mreža organizacija za decu Srbije MODS
Udruženje RODITELJ
AgroInvest Fondacija Srbija

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More