Imunizacija

Vakcinacija je preventivna zdravstvena zaštita dece, koja se u svim razvijanim zemljama sveta organizovano sprovodi u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja infektivnih bolesti.
Infektivne bolesti mogu izazvati komplikacije koju mogu biti veoma opasne za decu, njihov rast i razvoj.
Imunizacija (vakcinacija) je regulisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More