Više od 15 godina se zalažemo za bolje obrazovanje u Srbiji, ali kada se zakoni teško menjaju, i dalje ostaje dosta prostora da se promene prakse.

Saradnja roditelja i škola i veća participacija učenika u školama su glavne teme kojima se udruženje RODITELJ bavi već više od 10 godina.

Smatramo da je saradnja roditelja i škola veoma važna. Istovremeno, to je i jedan od najvećih izazova sa kojim se susrećemo u našem radu.

Svakodnevno smo u kontaktu sa roditeljima ali i nastavnicima i svedoci smo izraženog nezadovoljstva obe strane. Sa jedne strane, roditelji su često uvereni da su škole nepristupačne za saradnju.  Od prosvetnih radnika često čujemo da su roditelji nesaradljivi.
Istina je negde između, ali problem je upravo nedostatak kvalitetne komunikacije. To za posledicu ima sve veći jaz, nezadovoljstvo i niz neiskorišćenih potencijala sa obe strane.

Tokom ovih 10 godina pokrenuli smo niz inicijativa kojima želimo da utičemo na motivisanje roditelja za veće angažovanje. Kvalitetno obrazovanje zavisi i od saradnje škola  i roditelja. Često iniciramo aktivnosti u zajednici u cilju unapređivanja uslova za rast i razvoj dece.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More