Saradnja roditelja i škola i veća participacija učenika u školama su glavne teme kojima se udruženje RODITELJ bavi već više od 10 godina.
Pored toga, borimo se za bolji obrazovni sistem u Srbiji, ali kada se zakoni teško menjaju, i dalje ostaje dosta prostora da se promene prakse.

Smatramo da je saradnja roditelja i škola veoma važna iako je to istovremeno i jedan od najvećih izazova sa kojim se susrećemo u našem radu.

Svakodnevno smo u kontaktu sa roditeljima ali i nastavnicima i svedoci smo izraženog nezadovoljstva obe strane. Sa jedne strane roditelji su često uvereni da su škole nepristupačne za saradnju, a od prosvetnih radnika često čujemo da su roditelji nesaradljivi.
Istina je negde između, ali problem je evidentan a glavni krivac je upravo nedostatak kvalitetne komunikacije, što kao posledicu ima sve veći jaz, nezadovoljstvo i niz neiskorišćenih potencijala sa obe strane.

Tokom ovih 10 godina pokrenuli smo niz inicijativa kojima želimo da utičemo na motivisanje roditelja za veće angažovanje, kvalitetniju saradnju školskih ustanova sa roditeljima i sprovođenje akcija na nivou ustanova i opštine u cilju unapređivanja uslova za rast i razvoj dece.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More