Korisni linkovi

Roditelj

Korisne informacije za roditelje

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o predškolskom obrazovanju

Zakon o osnovnom obrazovanju

Zakon o srednjem obrazovanju

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More