Tag: poslodavac

Ugovor na određeno i obaveze poslodavca prema trudnici

| 28/02/2011 | 3 Comments

P: U 6. sam mesecu trudnoće, a upravo mi ističe ugovor na određeno. Da li su poslodavci u obavezi da mi produže ugovor, i da li imam pravo na naknadu od strane Zavoda za zapošljavanje? O: Poslodavac nije dužan da produži ugovor na oređeno kada on istekne. Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege […]

Continue Reading