MagazinSaveti logopeda

6. mart – Evropski dan logopedije

Logopedska skola i radionice

Na današnji dan obeležava se evropski dan govorno-jezičke terapije.

Evropsko Udruženje logopeda je 2004.godine ustanovilo ovaj dan sa ciljem promocije i podizanje svesti o postojanju čitavog niza komunikacionih poremećaja i njihovom delovanju na ljudsko zdravlje, o logopedskoj profesiji, pravima pacijenata i mogućim načinima da im se pruži pomoć.

Logopedija kao nauka je priznata u svetu već punih 80 godina, dok se u Srbiji gotovo već 40 godina obrazuju kadrovi u polju stručnog i naučnog rada.

Logopedija je nauka koja se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. (definicija Evropskog Udruženja logopeda – CPLOP).

Poruka dana evropskog dana logopedije jeste da se govorno-jezički poremećaji mogu prevenirati razmenom znanja i iskustava širom Evrope. Imajući to u vidu, za svaku godinu je predložena po jedna nova tema te za 2015.godinu slogan glasi “stečeni neurološki poremećaji komunikacije”. U stečene neurološke poremećaje komunikacije spadaju: stečena afazija, poremećaji komunikacije nastali usled demencije (Alchajemerova, Hantingtonova i dr.), Parkinsonove bolesti itd.

Nataša Labović, spec. logopedije

Razvojni centar Expressiva

www.expressiva.rs

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More