Bezbednost dece u saobraćajuDeca

Atest bezbednosti auto sedišta

Da bi auto sedište pružilo zaštitu detetu u sudaru, ono mora biti atestirano za tu funkciju, ispravno pričvršćeno u autu a dete u njemu mora biti pravilno vezano.

Prema „Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima“, koji je stupio na snagu 4.05.2012. godine, auto sedišta za decu moraju ispunjavati standarde Direktiva Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu ECE R44.03 ili ECE R44.04 i moraju biti postavljena na način kako to preporučuju proizvođač sedišta i proizvođač vozila.

Kako bi se potvrdilo da su dečija auto sedišta proizvedena u skladu sa ovim direktivima, za njihovo testiranje odgovorni su sami proizvođači. Na osnovu rezultata testiranja koje proizvođač mora da preda nadležnoj instituciji države za svaki pojedinačni model sistema za vezivanje, ista institucija daje (ili ne daje) atest. Svaka evropska država koja je potpisnica sporazuma o prihvatanju direktiva ima svoj numerički kod, vidljiv na oznaci atesta svakog sistema za vezivanje koji je zadovoljio uslove direktiva ECE R44.03 ili ECE R44.04.

Oznake atesta nalaze se na nalepnici na sedištu, sa zaokruženim slovom E i brojem koji označava numerički kod zemlje koja je izdala atest. Nalepnica okvirno izgleda ovako:

1.      kategorija za koju je sedište dobilo dozvolu

2.      težina deteta za koju je dozvoljeno sedište

3.      „Y“ je oznaka da sedište ima pojas kroz prepone (u pet tačaka vezivanja)

4.      podebljano slovo E je oznaka evropske dozvole

5.      numerički kod zemlje koja je dala dozvolu (1 = Nemačka, 2 = Francuska, 3 = Italija, 4 = Holandija itd.)

6.      broj dozvole. Prva dva broja ukazuju na verziju Direktive ECE R44 za koju je sedište dobilo dozvolu (u ovom slučaju ECE R.44 03)

7.      serijski broj sedišta

Važno je znati da se u okviru procesa atestiranja, testira samo model auto sedišta koji proizvođač želi da predstavi tržištu. Testiranje u skladu sa Direktivom ECE 44 uključuje stavljanje auto sedišta pod stresove koji predstavljaju uslove najčešćih sudara u kojima putnici stradaju. Nakon ovog testiranja, auto sedište nije više upotrebljivo, kao što to nije ni auto sedište koje je bilo u sudaru.

Ipak, moguće je da tokom proizvodnje ili u prodaji, i pored strogih uslova kontrole kvaliteta, dođe do grešaka. Ako primetite bilo kakav problem sa Vašim auto sedištem ili da neke od osnovnih odredbi Direktive  nisu zadovoljene, kontaktirajte distributera auto sedišta ili Udruženje Roditelj na https://www.roditelj.org/kontakt/

Preuzmite

Brošura o pravilnoj upotrebi dečijih auto sedišta (.doc, 322KB)

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More