Branka Tišma, diplomirani psiholog

Diplomirala na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za psihologiju, smer – klinički. Svoje višedecenijsko radno iskustvo stekla je u neposrednom radu sa decom predškolskog, školskog uzrasta i sa odraslima koji su učestvovali u njihovom odrastanju. U toku rada  kontinuirano se stručno usavršavala. Edukovana je iz različitih psihoterapijskih pravaca kao što su: geštalt terapija, transakciona analiza, porodična terapija, terapije posvećenosti i prihvatanja (ATC ). Završila mnogobrojne psihološke obuke: nenasilna komunikacija i medijacija, veštine adolescenata…

Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološkom savetodavnom radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama. Tokom 15 godina rada u neposrednom vrtićkom okruženju, stekla je dugogodišnje iskustvo u kreiranju i realizaciji programa za decu predškolskog uzrasta. Autorka i realizatorka više edukativnih programa, radionica, iskustvenih grupa namenjenih deci i odraslima. Autorka i koautorka mnogih edukacija i akreditovanih programa namenjenih profesionalcima koji su angažovani u radu sa decom i njihovim porodicama. Često gostuje na radiju i televiziji u brojnim emisijama, dala je brojne intervjue za časopise i dnevne listove. Dugogodišnja je aktivistkinja, saradnica i članica Društva psihologa Srbije, dala je veliki doprinos u promovisanju i značaju psihološke struke.

 

Smiljana Vujadinović, diplomirani psiholog

Diplomirala na grupi za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila četvorogodišnju edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije. Pored toga dodatno edukovana iz različitih psihoterapijskih pravaca kao što su: transakciona analiza, konstruktivistički pristup, terapije posvećenosti i prihvatanja (ATC ).

Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološkom savetodavnom radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama.

Svoje višedecenijsko radno iskustvo stekla je u neposrednom radu sa decom školskog uzrasta, roditeljima i odraslima; 10 god bavila se profesionalnom selekcijom kandidata za zapošljavanje. Stručno se  usavršavala  na mnogobrojnim psihološkim obukama i uspešno primenjuje u savetodavnom radu (Asertivni trening, Trening emocionalne pismenosti, Nenasilna komunikacija, Veštine adolescenata…).

Aktivna saradnica i članica Društva psihologa Srbije.

 

 

 

 

Dr Ekatarina Tyrina

Psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom. Ruskinja, živi i radi 10 godina u Beogradu.

Osnovno zanimanje psihijatrica.

Sve studije medicine završila u Rusiji a psihoterapiju u Beogradu.

Radi sa odraslim osobama koje žele da poboljšaju svoje psihičko zdravlje i da se bave sobom na terapiji.

Uglavnom se bavi anksioznim poremećajima, paničnim napadima, različitim strahovima, depresivnim stanjima, problemima sa samopoštovanjem i samopouzdanjem, sa poteškoćama u prilagođavanju u imigracijama, sa emocionalnim izgaranjem i pronalaženjem sebe, sa postporođajnom depresijom kao i njenom prevencijom.

Vodi grupe psihodramske terapije i individualne terapijske seanse.

 

 

Vesna Nenadić, diplomirani  psiholog, na edukaciji za psihoterapeuta

Kao psiholog radim 14 godina uglavnom u zdravstvu. Završila sam Filozofski fakultet u Beogradu, smer psihologija. Pohađala sam eukaciju iz psihodrame i grupne analize.

Završila sam osnovni kurs iz Kognitivno bihejvioralne psihologije za rad sa decom i odraslima. Na III godini edukacije sam za transakcionog analitičara.

Bavim se psihodijagnostikom i psihološkim savetovanjem. Godine 2010. pokrenula sam sa svoje dve koleginice pedagoga, kreativne-savetodavne radionice za roditelje i decu ranog uzrasta “Majdaonica-dečiji rudnik zananja”, koje su do 2016.god bile u redovnom celogodišnjem programu aktivnosti u okviru DKC Majdan.

Sarađivala sam sa udruženjima roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Kao saradnik UG “Roditelj” već više godina putem mejlova odgovaram roditeljima na njihova pitanja vezano za probleme u razvoju i vaspitanju dece.

Majka sam troje dece.

 

 

 

 

Predrag Đorđević

Diplomirani psiholog i psihoterapeut u edukaciji, O.L.I. integrativnog psihodinamskog psihoterapijskog metoda

Dosadašnje iskustvo u radu sa decom i odraslima:

Privatna psihoterapijska praksa od 2017. godine.

Centar za rani razvoj,  udruženje “Roditelj”, radioničar programa edukativnih radionica, u periodu od 2 godine, rad sa decom uzrasta od prve do sedme godine.

Predškolska ustanova“Happy kids”, personalni asistent deci sa razvojnim problemima i rad sa roditeljima, u periodu od 4 meseca.

Osnivač i član udruženja “Rast“, koje se bavi pružanjem psihoterapijskih usluga, osmišljavanjem i realizovanjem programa za decu. Radioničar programa za razvoj emocionalne inteligencije kod dece uzrasta od 7 do 11 godina.

Psihološki savetnik grupe za podršku roditeljstvu, koju organizuje udruženje “Roditelj“, od 2019. godine.