Strategija za podsticaj rađanja

Roditelj

Država je 2008. godine kao meru populacione politike donela Strategiju za podsticanje_radjanja. Ovaj strateški dokument, za koji je i Udruženje Roditelj dalo sugestije i komentare, nije obavezujući, pa osim nekoliko detalja, većina odredbi je „mrtvo slovo na papiru“. Jedna od misija Udruženja je da se osnovne olakšice roditeljima, predviđene ovom Strategijom budu do kraja primenjene.

Foto

POdsticaj radjanja

OSNOVNI CILJEVI STRATEGIJE:

 • Ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta
 • Usklađivanje rada i roditeljstva
 • Snižavanje psihološke cene materinstva
 • Promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata
 • Borba protiv neplodnosti
 • Ka zdravom materinstvu
 • Populaciona edukacija
 • Aktiviranje lokalne samouprave

Pogledajte neke od pozitivnih mera koje su predviđene strategijom:

Cilj 1:

1. Direktna finansijska podrška porodici

 • Jednokratna isplata roditeljskog dodatka
 • Mesečna isplata materinskog dodatka nezaposlenim majkama, u visini  najniže mesečne osnove doprinosa, do navršene treće godine deteta
 • Mesečna isplata porodičnog dodatka porodicama za treće i četvrto dete, u visini najniže mesečne osnovice doprinosa.
 • Naknada cele plate za vreme trudničkog bolovanja
 • Osigurati besplatne udžbenike za svako treće i četvrto dete u osnovnoj i srednjoj školi
 • Oslobadjanje od PDV na kupovinu prvog stana za parove mlađe od 35godina, sa smanjenjem rate sa povećanjem broja dece
 • Obezbeđivanje povoljnih kredita za započinjanje samostalnog biznisa za mlade parove
 • Povećanje iznosa dečijeg dodatka, i cenzusa, da bi se proširio broj korisnika

2. Indirektna finansijska podrška porodicama

 • Umanjenje dohotka za oporezivanje za iznos naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta
 • Umanjenje dohotka za oporezivanje na ime izdržavanog člana u visini 40% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji
 • Umanjenje dohotka za oporezivanje za iznos troškova boravka dece u predškolskim ustanovama, putne troškove i troškove stanovanja deteta van mesta boravka za vreme sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja
 • Oslobađanje plaćanja PDV-a za hranu, odeću, obuću i opremu za decu uzrasta do tri godine

 Cilj 2:

 • Definisanje konkretnih programa za brže i lakše zapošljavanje mladih, pogotovo mladih žena
 • Pojačana kontrola od strane inspekcijskih službi da bi se onemogućilo poslodavcima da sprovode prikrivenu diskriminaciju žena koje žele da rađaju decu u neposrednoj budućnosti i majki sa malom decom
 • Promovisanje među poslodavcima postojećih zakonskih rešenja i mogućnosti koje Zakon pruža, a tiču se boljeg usklađivanja rada i roditeljstva, podvlačenjem njihovog značaja za ublažavanje fenomena nedovoljnog rađanja
 • Promovisanje među potencijalnim i aktuelnim roditeljima postojećih zakonskih rešenja koja se tiču boljeg usklađivanja rada i roditeljstva
 • Razvijanje mreže ustanova za predškolsko vaspitanje, što podrazumeva reorganizovanje postojeće mreže, povećanje broja ustanova, usklađivanje mreže ustanova sa lokalnim potrebama, otvaranje predškolskih ustanova pri radnim organizacijama
 • Postavljanje normativa i standarda kojima se reguliše rad predškolskih ustanova (fleksibilno, produženo radno vreme, servisi za čuvanje dece po potrebi u večernjim satima i vikendom)
 • Povećanje broja kvalitetno obučenog kadra u skladu sa novim standardima kvalifikacije
 • Obezbeđivanje uslova u školi za realizaciju celodnevnog boravka za učenike od prvog do osmog razreda, čiji roditelji imaju potrebu za takvim vidom zbrinjavanja deteta tokom 12 meseci
 • Obezbeđivanje inkluzije dece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju kao i onih iz marginalizovanih grupa u sistem redovnih obrazovno-vaspitnih ustanova
 • Razvijanje mreže usluga na lokalnom nivou za pomoć roditeljima dece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju (personalni asistenti, dnevni boravci sa mogućnošću kratkotrajnog smeštaja, prevoz do predškolskih ustanova, odnosno škole, itd.)

Cilj 3:

 • Razviti i ekonomski podstaći mrežu lako dostupnih (ekonomski i lokacijski) pružalaca usluga majkama u vođenju domaćinstva i brige oko dece (servisi za peglanje, pranje, servisi za pripremu polugotovih obroka, dečije ishrane, servisi za odvođenje i dovođenje dece iz škole, itd.)
 • Obogaćivanje planova i programa osnovnih i srednjih škola sadržajima vezanim za značaj oca u razvoju deteta i njegovim vrlo specifičnim doprinosima formiranju ličnosti deteta
 • Isticanje značaja uloge oca u razvoju deteta i u formiranju detetove ličnosti kroz edukativne programe, medije, priručnike (za odrasle)
 • Osnivanje mreže savetovališta za roditelje u cilju jednostavnog informisanja u vezi sa dilemama oko nege i podizanja dece
 • Osnivanje klubova za roditelje u cilju ostvarivanja kontakata i razmena ideja, dobijanja podrške, saveta i slično
 • Obezbeđenje jednostavne, kratke, lako čitljive literature za mlade roditelje u vidu priručnika i brošura o nezi i vaspitanju dece

 

Veliki deo ovih mera ne zahteva direktna novčana ulaganja, ili ta ulaganja nisu glavni deo predložene mere. Ipak, uprkos tome, gotovo nijedna mera ne samo da se ne ostvaruje, već se iznova i iznova sa predstavnicima vlasti priča i pregovara o potrebi da se u budućnosti radi na pitanjima, za koje su oni već sami ovom Strategijom doneli rešenja!

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More