Prijava novorođenčeta

Roditelj

ŠTA JE POTREBNO ZA PRIJAVU NOVOROĐENČETA?

* Rok za prijavu rođenja deteta u opštini je 30 dana od dana rođenja. Prilikom prijavljivanja određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta. Tehnička lica zaposlena u porodilištima, tokom boravka mame i bebe, na osnovu informacija dobijenih od porodilje, popunjavaju prijave beba. Prijave se u roku od nekoliko dana dostavljaju Matičnim evidencijama u opštinama nadležnim po mestu i adresi porodilišta.

U Beogradu se prijave dece rođene u porodilištima vrše u sledećim opštinama: Savski Venac, Zvezdara i Zemun. Dalja procedura i potrebna dokumentacija zavise od toga da li je dete rođeno u bračnoj zajednici ili ne.

Dokumenta potrebna za prijavu novorođenčeta
Creative Commons License photo credit: gadl

* AKO SU RODITELJI U BRAKU:

Ukoliko je dete rođeno u bračnoj zajednici roditelja, a brak traje duže od 9 meseci i supružnici imaju isto državljanstvo i isto prezime, dovoljno je da dođe jedan roditelj i tom prilikom ponese:

 • otpusnu listu iz porodilišta
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • uverenje o državljanstvu za oba roditelja
 • svoju i ličnu kartu drugog supružnika.

Ista dokumentacija se donosi i ako su roditelji u braku kraće od 9 meseci ili imaju različita prezimena ili različita državljanstva, ali je potrebno je prisustvo oba roditelja.

* AKO RODITELJI NISU U BRAKU:

Ukoliko dete nije rođeno u braku roditelja, potrebno je da dođe majka i tom prilikom donese:

 • svoj izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • ličnu kartu.

Ukoliko prirodni otac deteta želi da prizna očinstvo, doći će kod matičara zajedno sa majkom, a dokumentacija koju će priložiti je:

 • uverenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lična karta.
 • Izjava o priznanju očinstva daje se  i overava kod matičara

Izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih i uverenja o državljanstvu koja dostavljaju roditelji ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Nakon popunjavanja podataka potrebnih za prijavu deteta, matičar šalje nepotpun izvod nadležnoj upravi MUP-a gde se izvod kompletira određivanjem jedinstvenog matičnog broja (JMBG) za dete. U roku od 4-10 dana kompletirani izvodi se vraćaju nadležnoj opštini i tada ih roditelji mogu preuzeti.

Informacije o tome da li je izvod iz matične knjige rođenih vraćen u opštinu mogu se dobiti i putem telefona:

– U Beogradu

-za bebe rođene u porodilištu u Višegradskoj na broj 011/2061-718

-za bebe rođene u porodilištu Narodni Front na broj 011/2061-724

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zvezdara na broj 011/3405-730

-za bebe rođene u porodilištu KBC Zemun na broj 011/2198-323, lok.447 i 448

-u Novom Sadu na broj 021/420-066

u Kragujevcu na broj 034/336197

– u Nišu na broj 018/504-488

U ostalim gradovima informacije se mogu dobiti na brojeve telefona odgovarajućih opštinskih službi.

2. PRIJAVA PREBIVALIŠTA DETETA

* Sve novorođene bebe moraju biti prijavljene u MUP-u, odnosno njihovim područnim policijskim upravama, nadležnim po mestu prebivališta roditelja. Tom prilikom se izdaje uverenje o prebivalištu deteta. Ova procedura se sprovodi nakon dobijanja izvoda iz matične knjige rođenih za dete, a procedura zavisi od toga da li su roditelji deteta u braku ili ne.

 1. Ukoliko je dete rođeno u braku a roditelji prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da dođe jedan od roditelja sa svojom ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih za dete, čitko popunjenim zahtevom za prijavu/odjavu prebivališta(može se kupiti u bolje snabdevenim knjižarama) i dokazom o plaćenoj administrativnoj taksi.Informacije o visini takse i brojevima žiro računa za plaćanje dobijaju se direktno u policijskim upravama u kojima se vrši prijava prebivališta deteta.
 2. Ista dokumentacija se dostavlja i ukoliko dete nije rođeno u bračnoj zajednici, ili roditelji nisu prijavljeni da žive na istoj adresi, ali je neophodno prisustvo oba roditelja i lične karte za svakog od njih.

Uverenje o prebivalištu se dobija odmah.

3. PRIJAVA DETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU

* Dete rođeno u inostranstvu, čiji je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja državljanin Republike Srbije, prijavljuje se najbližem konzulatu naše zemlje na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu. Odmah nakon izvršene prijave, dete se upisuje u pasoš jednog od roditelja (po njihovom izboru) ili mu se izdaje sopstveni pasoš.

* Ukoliko dete nije rođeno u braku, a otac je poznat i želi da prizna očinstvo, može to učiniti u našem konzulatu ukoliko je državljanin Republike Srbije. Otac koji nije naš državljanin izjavu o priznavanju očinstva daje pred organima svoje države. Tom prilikom je potrebno prisutvo oba roditelja.

UKRATKO

Ako ste upravo dobili dete, imate mesec dana da smislite ime i pripremite sledeće papire:

– otpusna lista iz porodilišta
– uverenje o državljanstvu roditelja
– lične karte roditelja na uvid
– zapisnik o ličnom imenu (sastavlja ga matičar)
– za vanbračno rodjenu decu izvod iz matične knjige rodjenih za roditelje i zapisnik o priznavanju očinstva. Za prijavu rodjenja ne plaća se taksa
Prijava rodjenja se vrši na opštini na kojoj je beba rodjena!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More