Izdvajamo

Nedopustivo je da se porodiljama se skida solidarni porez!

Od stupanja na snagu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru javlja nam se sve veći broj porodilja kojima se umanjuju primanja koja stižu sa zakašnjenjem.

Naime, Zakonom koji je stupio na snagu ove godine predviđeno je da se deo primanja veći od 60.000,00 dinara oporezuju stopom od 20%, a veći od 100.000,00 stopom od 25%. Porodiljama koje nekoliko svojih zarada prime sa zakašnjenjem odjednom budu oporezovane jer nekoliko pristiglih plata prelazi Zakonom predvidjenu visinu zarade za izdvajanje solidarnog poreza, iako visina pojedinačne zarade ne prelazi pomenute sume.

shutterstock_71567908

Među poslednjim mama koja nam se javila ovim povodom je i jedna porodilja, čije celo pismo možete preuzeti ovde.

Porodiljsko bolovanje mi je otvoreno 19.05.2013. godine, a traje do 18.05.2015. godine po rešenju Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu br. 132-8423/2013-XIX-03 od 11.09.2013. godine i po njemu sam ostvarila pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta.Istim rešenjem je utvrđeno da mi pripada 100% iznosa naknade zarade, shodno članu 12 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Tim rešenjem je takođe određeno da se ovako utvrđeni iznos umanjuje za pripadajuće poreze i doprinose. Odmah u nastavku se kaže da se iznos naknade zarade utvrđen u stavu 2 neće menjati za vreme ostvarivanja prava.Da li ste znali da se Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (solidarni porez) doslovno primenjuje i na trudnice i porodilje i njima se oporezivanjem umanjuje naknada zarade dok su sprečene za rad, odnosno u statusu socijalne zaštite po osnovu porodiljskog odsustva, a ovo potvrđuje moj primer tako što je meni naknada zarade isplaćena umanjena za skoro 8600 dinara, po osnovu primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

Kuriozitet je to što rešenja o priznavanju prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva donosi Grad, kao jedinica lokalne samouprave, koja isplaćuje ove naknade za porodiljsko, a u istima piše „da se utvrđen iznos naknade neće menjati za vreme ostvarivanja prava“. Trajanje ovog vida zaštite po rođenju deteta traje od 1 do 2 godine u zavisnosti od reda rođenja deteta, a iznos se određuje tako što se naknada zarade za lica iz člana 10. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa Zakonom, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, PA STOGA NEMA MESTA NIKAKVOM DODATNOM OPOREZIVANjU, jer se radi o ovako utvrđenom i fiksiranom iznosu koji se ne može retroaktivno menjati!

Takođe, striktno i restriktivno se Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru primenjuje na teret NETO naknade zarade porodilja, iako one nemaju pravo ni na uvećanje naknade, čak i ako bi svi drugi imali uvećanje zarade, a istovremeno se njima sada umanjuju i ova socijalna davanja, iako su po osnovu prava iz radnog odnosa, dodatnim oporezivanjem naknade, koja ide na teret lokalne samouprave kao isplatioca, a koju je poslodavac dužan da obračuna i isplati nakon oporezivanja, ako za to ima osnova.

Sama činjenica da je ovaj dodatni porez usmeren i na porodilje i trudnice, kao one čije naknade za porodiljsko i trudničko bolovanje treba dodatno oporezovati, jasno je da se time direktno atakuje na poslednje zaštićeno pravo budućih i sadašnjih majki, iako je isto uvek bilo fiksirano i u smislu iznosa i u vremenskom trajanju ovih vidova socijalne zaštite, kao što to i samo rešenje kojim se to pravo utvrđuje navodi.

Čitanjem propisa i njihovim tumačenjem, došla sam do sledećih jasnih zaključaka, pa dajem adekvatno široko pravno objašnjenje zašto je ovo rešenje sporno i sa stanovišta zakona i stanovišta ustava. Sa stanovišta Ustava ovim se derogira već stečeno pravo trudnica i porodilja, što po Ustavu nije dozvoljeno!

Evo još pitanja koja su stizala na adresu Udruženja Roditelj:
  • Interesuje me zašto mi je plata umanjena na ime solidarnog poreza. Porodiljsko sam otvorila 1.11.2013.U januaru mi je stiglo rešenje da ću tokom porodiljskog odsustva primati platu 58964 dinara. Platu nisam dobijala do februara. 19.2.2014. su mi isplatili plate za novembar, decembar i janura, umanjene za 27500 na ime solidarnog poreza. Pokušavam da saznam da li je to greška računovodstva firme ili to tako treba. 
  • Probala sam preko sindikata da rešim taj problem u firmi. Oni tvrde da su sve uradili po zakonu. Ne znam šta više da uradim. Legle su mi tri odvojene uplate, za svaki mesec ponaosob, s tim što mi je januarska plata umanjena. Konsultovala sam se sa nekoliko knjigovodsvenih agencija i oni su mi rekli isto što i vi, ali u firmi to ne priznaju.
  • Postovani, radim u drzavnoj firmi koja mi na komisijskom bolovanju za vreme trudnoce sa zakasnjenjem od 3 meseca isplacuje 65% zarade, a onih 35% se čeka 6 meseci od grada Novog Sada. Sada treba da dobijem porodiljsko bolovanje, zaostale 3 plate odjednom ,i u racunovodstvu firme su mi rekli da ce solidarni porez da primene kao da je to jedna plata. Da li i ste mogu da uradim povodom toga. Razlika je nekih 25ooo dinara.
  • Da li ste znali da se solidarni porez uzima i porodiljama bez obzira na broj dece i ukupna primanja u domacinstvu? Da suprug i ja imamo oboje po 60 000, znači 120 000 din, ne bih imala ništa protiv, ali ovo je samo način da vredenost porodice, t.j. dece obezvrede još više.
Pri tom, niko nije znao da mi da tačnu informaciju, ni Sekretarijat, u Ministarstvu finansija na telefonu gde su osobe zadužene za Zakon, niko se danima nije javljao na telefon. Tek sam u Ministarstvu rada u Odseku u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom dobila njihovog šefa koji mi je dao informaciju i rekao da se to zaista odnosi i na porodilje jer su u kategoriji naknada zarada(ako sam dobro razumela).
Čak sam i sada u nedelju išla kod ministarke Mihajlović jer je primala građane u Starom dvoru gde mi je rekla da se, koliko ona zna radi izmena Zakona, a gospodin Mali da je to samo privremena mera koja verovatno neće trajati duže od godinu dana (taman dok mi se završi porodiljsko).
Sve ove moje akcije su bile jer mi je više muka od toga kako se u medijima propagira natalitet, pa reklama na TV u koja se vrtela “ Prioritet deci i trudnicama, podrška porodici i odgovornom roditeljstvu“.

  • Pitam se samo gde je ovde odgovornost države i dokle će se trudnice i porodilje ovoliko ponižavati, diskriminisati i omalovažavati.Kao da mi nemamo ljudskog dostojanstva, a očigledno je da sam se rodila i odrasla u pogrešnoj državi, gde trudnice i porodilje treba da budu kažnjene za to što su se uopšte usudile i da pomisle da bi trebale da rode dete.

 

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More