Izdvajamo

Prikupljanje potpisa u okviru projekta „Siguran zagrljaj Zemuna“ Udruženja Roditelj

U subotu 4. septembra 2010. Godine od 11 do 20 časova na Zemunskom keju kod restorana Venecija Udruženje RODITELj organizuje prikupljanje potpisa građana Zemuna. Svi Zemunci koji svojim potpisom podrže kampanju „Siguran zagrljaj Zemuna“. Ovim projektom Udruženje RODITELJ lobira da opština Zemun da formira koordinacioni tim, sastavljen od predstavnika svih institucija koje se bave zaštitom dece od nasilja u ovoj opštini.

Cilj ove kampanje je da ubedi sve institucije u opštini Zemun koje se bave zaštitom dece od zlostavljanja i zanemarivanja da se na efikasan način umreže i time budu u mogućnosti da pruže još efikasniju zaštitu. Predlog za formiranje koordinacionog opštinskog međusektorskog tela biće podnet u formi građanske inicijative sa 3.000 potpisa Skupštini opštine Zemun.

Pod nadzorom opštine, ovo telo bi nadležnim službama trebalo da omogući lakši i efikasniji rad, a cilj je pravovremeno porepoznavanje, brzo reagovanje i koordinacija službi, što je u najboljem interesu dece koja trpe zlostavljanje ili su u opasnosti da im se ono desi. Inače, umrežavanje je predvidjeno kako strategijama i podzakonskim aktima koja se bave pitanjem zaštite dece, ali i praksi još nije počelo ni u jednoj lokalnoj samoupravi u Srbiji.

Aktivnostima u okviru kampanje uticaće se i na podizanje svesti građana o prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja dece, ali i o građanskoj odgovornosti u slučaju potrebe za reagovanjem. Udruženje RODITELJ realizuje projekat uz podršku Balkanskog Fonda za lokalne inicijative (BCIF) i Odeljenja za internacionalni razvoj Britanske ambasade (DFID).

Svi zainteresovani građani i građanke Zemuna tokom narednih meseci svojim potpisom mogu podržati ovu inicijativu u prostorijama Udruženja Roditelj, ali i na javnim mestima u Zemunu o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More