Izdvajamo

Logopedska radionica za predškolce

Logopedski centar “Higia Logos”, već šestu godinu zaredom organizuje prolećne i letnje radionice za sve predškolske uzraste. Pohađanjem ove radionice vaše dete stiče sposobnosti koje će mu pomoći da usvoji veštine početnog čitanja, pisanja i računanja sa lakoćom

U prijatnom ambijentu i društvu vršnjaka, vaše dete će jednom nedeljno rešavati zanimljive zadatke, igrati se i komunicirati, a sve vreme kroz igru sticati sposobnosti  koje će mu u mnogome pomoći pri polasku u predškolsko i školu.

Radionica se održava jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta tokom mesec dana, a grupe se formiraju prema uzrastu i sposobnostima dece. U grupi može biti minimalno četvoro, a maksimalno osmoro dece. Pre formiranja grupa, sva deca prolaze dijagnostičko testiranje.

O radionici

Da bi izgradilo sposobnosti i usvojilo veštine početnog čitanja, pisanja i računanja, dete mora imati razvijene predčitačke i predpisačke sposobnosti. Mora biti uredne inteligencije, skladnog emocionalnog statusa i imati primereno uzrastu razvijenu pažnju i memoriju. To rezultira i skladnim kognitivnim (saznajnim) razvojem. Deca predškolskog uzrasta (3-7) su u intenzivnoj razvojnoj fazi i neki od ovih sistema može biti nedovoljno izgrađen. Pošto u naš školski sistem nije uvedena obavezna defektološka obrada, a mali broj psihologa se bavi ovom problematikom (samo razvojni i neuropsiholozi) neizgrađenost ili nedovoljna izgrađenost neke od ovih funkcija i sposobnosti ne otkrije se na vreme. Problem takvog kašnjenja primećuje se tek posle devete godine kada je izgubljenio dragoceno vreme i posledice je teško sanirati, a nekad je i nemoguće. Takvom detetu je teško da prati nastavu i uspeh u školi je loš. Ono se povlači u sebe, a roditelji su sve nezadovoljniji. Umesto da nalazi samopouzdanje u školskom uspehu takvo dete bira druge puteve i načine isticanja i privlačenja pažnje. Sve ovo može se sprečiti ili ublažiti pravovremenom i adekvatnom stimulacijom.

Baš iz tog razloga logopedski centar Higia Logos osnovao je 2005.god. Radionicu za razvoj pretčitačkih i pretpisačkih sposobnosti. Njen cilj je da pospeši razvoj funkcija i sposobnosti neophodnih za usvajanje veština početnog čitanja, pisanja (pretčitačke i pretpisačke veštine i sposobnosti), te računanja (pojma broja, količine i brojčanog niza). Na radionici se ne obrađuju teme i aktivnosti iz predškolskog programa, već se razvijaju govorno-jezičke, slušne i psihomotorne funkcije (prediktori neophodni za uspešno učenje). Time se vrši prevencija specifičnih smetnji u učenju.

Teškoće u učenju obično se uoče na uzrastu od 9-10 godina. Tada se mogućnost uspešnog prevazilaženja razvojnih smetnji značajno smanjuje. Zato je neophodno decu predškolskog uzrasta na vreme stimulisati i pospešiti izgradnju svih onih sposobnosti koje su važne za uspešno učenje. Gotovo sve zemlje zapadne Evrope već 15 godina imaju uveden ovaj program u okviru redovnih aktivnosti obrazovnog sistema za decu uzrasta 3 – 7 godina. Baterija testova je preuzeta iz dijagnostičkog korpusa Instituta za mentalno zdravlje, Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Instituta za govorno-jezičke i slušne poremećaje u Zagrebu i naših Testova iz Logopedskog centra Higia Logos. Testovi pripadaju opštoj i specifičnoj defektološkoj dijagnostici. Svi su standardizovani i normirani po uzrastu. Po izvršenoj dijagnostici roditelji i vaspitači će dobiti kompletan nalaz sa predlogom za dalji rad.

Dijagnostička lista obuhvata

1. opšta defektološka dijagnostika

 •  ponašanje
 • pažnja
 • lateralizovanost
 • procena organizovanosti psihomotorike
 • procena praksičke organizovanosti
 • procena praktognostičke organizovanosti
 • procena poznavanja telesne celovitosti i prostora polja pokreta
 • procena doživljaja prostora i prostornih odnosa- procena doživljaja vremena i reprodukcije ritmičkih struktura
 • procena vizuomotorne kontrole,
 • kognitivna zrelost

2. specifična logopedska dijagnostika

 •  procena logomotoričke organizovanosti
 • procena komunikativnog statusa
 • procena impresivnog govora
 • procena ekspresivnog govora (osnovnog glasa, fonemskog, morfološkog,semantičkog, sintaksičkog statusa)
 • procena sukcesivnih funkcija
 • procena grafomotorne zrelosti
 • procena stanja sluha (subjektivna)
 • procena sposobnosti fonemske diskriminacije
 • procena slušne percepcije i pažnje
 • procena slušne memorije

ZA ČLANOVE UDRUŽENJA, radionica je po povlašćenoj ceni, od 2.100 dinara za mesec dana vaučer važi uz potvrdu o plaćenoj članarini.  Za članstvo u udruženju, obratite se na naše telefone 011/3165 375, 064/3292 040.

 

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More