Izdvajamo

Saopštenje povodom uticaja globalne krize na društveni položaj žena

UDRUŽENJE GRAĐANA RODITELJ podseća sve društvene činioce u Srbiji  da se u alanlizi posledica globalne ekonomske krize, ali i prilikom definisanja strategije za lakse prevazilaženje istih, mora uzeti u obzir položaj i uloga žena, a naročito zaposlenih majki.

Imajući u vidu da Komisija UN za ukidanje diskriminacije prema ženama očekuje da će žene, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama biti posebno pogođene potencijalnim socijalnim i ekonomskim posledicama kao što su nezaposlenost, povećan broj obaveza kod kuće i na poslu, smanjenje prihoda i moguće povećanje društvenog i porodičnog nasilja, očekujemo od svih bitnih subjekata u Srbiji da posebnu pažnju obrate na ove aspekte u narednom periodu.

UDRUŽENJE GRAĐANA RODITELJ ističe da država, ukoliko želi da nastavi da se bori protiv „bele kuge“mora  pronaći mogućnosti za sistemsko rešavanje problema koji se tiču roditeljstva, a koji nisu uvek i po pravilu finansijske prirode, a njihovo rešavanje je moguće i bez uticaja posledica globalne ekonomske krize i u okviru postojećih ljudskih i materijalnih resursa.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More