IzdvajamoSaopštenja za javnost

Saopštenje povodom kampanje potrošacke internacionale za zabranu reklamiranja nezdrave hrane za decu

Šta jedu naša deca?

Udruženje RODITELJ već duže vreme prati problematiku zaštite prava deteta u najrazličitijim oblastima društvenog zivota. Pored redovnih aktivnosti Udruženja koje su usmerene ka vršnjačkoj edukaciji roditelja, aktivno učestvujemo i u unapređenju zakonskih i podzakonskih akata usmerenih ka ostvarenju primarnih ciljeva udruzenja a to je poboljsanje položaja roditelja i porodice kao celine u našoj zemlji.
U okviru teme koja obuhvata reklamairanje nezdrave hrane, pre svega agresivne marketinkške kampanje koja je usmerena ka deci kao krajnjim korisnicima, izdvojili smo nekoliko tačaka za koje smo stekli utisak da su neuralgične sa aspekta roditelja.

 

Set zakonskih akata, koji obuhvata Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o oglašavanju i Zakon o hrani, ne obezbeđuje adekvatne mehanizme zaštite dece. Mehanizmi zabrane neetičkog oglašavanja proizvoda namenjenih deci jesu u rudimentarnom smislu inkorporirani u Zakon o oglašavanju, ali nisu do kraja razvijeni mehanizmi za njegovu primenu, kao što nije postignuta ni međusobna usaglašenost pomenutih zakona. Usled njihove nepotpunosti, roditelji u svakom trenutku mogu sebi da postave tri otvorene i veoma ozbiljne dileme:

– Da li se manipuliše decom prilikom prodaje proizvoda namenjenih njima?
– Da li je legitimno koristiti decu kao sredstvo za pospešenje prodaje određenih proizvoda?
– Kakvi su u kvalitativnom smislu proizvodi koji su namenjeni deci?

Imati decu kao ciljnu grupu za prodaju određenog proizvoda jeste legitimno, ali je pitanje na koji način će se toj ciljnoj grupi pristupiti. Deca su veoma podložna manipulaciji, što navodi pojedine proizvođače da na veoma perfidan način kreiraju svoje strategije prodaje.

Voljom dece se direktno manipuliše, a roditelji dovode u veoma neugodnu situaciju, pre svega na dva načina:

– korišćenjem prepoznatljivih i opšteprihvaćenih dečijih simbola u dizajnu i oglašavanju proizvoda,
– razvojem maltene neograničenog broja ekstenzija dečijih brendova, pri čemu deci prepoznatljiv lik iz bajki, priča, crtanih filmovaitd. „garantuje“ kvalitet.

Neistinito prikazivanje činjenica o proizvodima, ili njihovo prikazivanje na granici istine, predstavlja polje ne kojem odrastao čovek možda i može da napravi distinkciju i donese odluku, ali deca to gotovo sigurno ne umeju da učine, usled nedostatka sopstvenog zivotnog iskustva.
Govorimo o izuzetno širokom prostoru za manipulaciju decom u prodaji proizvoda i Udruženje Roditelj apeluje na nadležne organe da izmenama postojećih zakonskih odredbi ili donošenjem novih omoguće da se ovakvi vidovi manipulacije izbegnu.

Sa aspekta zloupotrebe dece u oglašavanju: zaista je svima očigledno da deca, kada Takav pristup, po mišljenju Udruženja Roditelj, etički je potpuno nedopustiv.
Povećanje profita jeste ono čemu teži svaki proizvođač i ostali članovi proizvodno-ditributivnog lanca, ali je zaista neshvatljivo da uz sva druga pitanja poput cene, uvoza, načina prodaje, proizvođači u velikoj meri pristupaju neetičkom oglašavanju.

Kako bi se na jednostavnom primeru uvidelo o čemu govorimo, primera radi etički kodeks WABA, koji su formalno na globalnom nivou prihvatili svi veliki proizvođači, izričito zabranjuje oglašavanje cucli, flašica, adaptiranog mleka itd. Svi pomenuti proizvodi se oglašavaju sa skrivenim kontekstom, kako kroz plaćene oglase tako i kroz tzv. „PR tekstove“, koji ne predstavljaju ništa drugo nego sofisticiranu prodaju oglasnog prostora. Što je najneprijatnije: za afirmaciju ovih proizvoda u oglasnim porukama najčešće se direktno koriste bebe.

Udruženje Roditelj insistira da se doslednom akcijom svih relevantnih državnih organa (zakonodavnca, organa uprave, inspekcijskih sluzbi itd) stane na put daljem širenju ovakvih poruka i zloupotrebi dece u oglašavanju proizvoda.

Pitanje „Šta jedu naša deca“ jedno je od najznačajnijih za sve roditelje. Svi želimo da nam se deca razviju u zdrave odrasle ličnosti. Međutim, otvaranje pitanja kvaliteta hrane za decu znači u našoj zemlji dobijanje povrsnih, nepotpunih, ili nažalost u najvećem broju-nikakvih odgovora. Verujemo da bi gotovo svaki roditelj bio izuzetno zadovoljan ukoliko bi ishrana njegovog deteta bila bazirana na unosu ključnih nutrijenata, a ne na mastima, šećeru i velikim količinama soli, što su osnovni sastojci značajnog broja proizvoda namenjenih deci, a koji se kroz agresivnu marketinšku kampanju nameću deci, a samim tim i roditeljima, kao prvi izbor.

Takođe, bilo bi veoma interesantno, što je i zakonska obaveza, koju moraju da sprovode inspekcije povremeno – proanalizirati istinitost sastava navedenih na proizvođačkim i uvoznim deklaracijama.
Udruženje Roditelj spremno je da aktivno učestvuje u tom procesu u saradnji sa Pokretom potrošača, ali i drugim organizacijama i relevaaantnim institucijama, jer ovakva aktivnost zahteva sveobuhvatnu i multisektosku saradnju.

Na kraju: naša misija, kao Udruženja Roditelj, nije da kritikujemo ovog ili onog proizvođača. Naš cilj je da ukažemo javnosti na prisustvo sistemskih nedostataka, gledano sa aspekta roditelja, kao i da obezbedimo što bolje uslove za podizanje i odrastanje dece. U tom kontekstu, u potpunosti pozdravljamo i podržavamo ovu inicijativu i trudićemo se da sa naše strane pružimo maksimalan doprinos.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More