Stručni tekstoviZdravlje

Specifičnosti tretiranja dijabetesa kod dece

Osnovni principi lečenja Diabetes mellitus tip 1 insulinom

Insulin se u terapiji Diabetes mellitus-a tip 1 primenjuje u nekoliko režima:

1. Konvencionalna insulinska terapija kod novootkrivenih slučajeva, predškolske i školske dece.

2. Intenzivirana terapija insulinom, za adolescente i mlade (sa četiri dnevne doze insulina ili pomocu insulinske pumpe).

    DIABAUD studija je pokazala da je vrednost HbA1c, kod pacijenata na konvencionalnoj terapiji mnogo lošija, 10,1% u odnosu na 8,2 % kod pacijenata na intenziviranoj terapiji. Ali, treba imati u vidu da cena dobre glikoregulacije ne bi smela biti pojava čestih i teških hipoglikemija.

    Uloga kontinuirane edukacije pacijenta i njegove porodice je od neprocenjivog i presudnog značaja. Trougao koji čine ishrana, fizička aktivnost i insulin stalno treba imati na umu.

    Ciljevi terapije DMT1 su: izbegavanje simptoma i tegoba u svakodnevnom životu, izbegavanje akutnih komplikacija (teška hipoglikemija i ketoacidoza), normalan fizički rast i razvoj, normalan psihosocijalni razvoj, sprečavanje nastanka kasnih komplikacija (retinopatija, nefropatija, polineuropatija).

    Preporuke sa ISPADA 2009. godine, za vrednost HbAc kod dece svih uzrasta je da bude manji od 7,5%.

    Za razliku od odraslih, dijabetes kod dece ima svoje specifičnosti. Deca naime, imaju nepredvidivu fizičku aktivnost. Pokazuju nepredvidive navike u ishrani, osetljiviji su na insulin od odraslih, skloniji su infekcijama, i imaju manje prostora u koži za insulinske injekcije. Važno je napomenuti da treba koristiti igle od 8 mm bez obzira na uzrast deteta iz čisto prakticnih razloga. Praksa i iskustvo su pokazali da su sa manjim iglama uvek subdozirani, naime, ne dobijaju pravu dozu insulina.

    I da rezimiramo: Uz poštovanje novopostavljenih pravila, kao i novog režima života, uz adekvatnu terapiju, može se postići ravnoteža i bolest dobro izbalansirati. Svemu ovom, poslednje ali ne manje važno, treba dodati izuzetno važnu ulogu porodične stabilnosti i adekvatne saradnje na liniji roditelj, dete, psiholog, nutricionista, medicinska sestra i odabrani lekar, tj. svima dobro poznati timski rad.

Dr Vladislav Bojić, pedijatar endokrinolog

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More