DogađajiIzdvajamojavno zagovaranjeRoditelj info centar

Tražimo jednako P(B)ravo za sve mame i pravednu brigu o porodici

Pridruži nam se i ti!

Kucnuo je čas da se ponovo organizujemo i nastavimo borbu za pravedne uslove za ostvarenje roditeljstva i brigu o porodici. 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom već skoro 3 godine ugrožava brojne porodice u Srbiji. Nakon brojnih poziva, ali i obećanja, tek nedavno je otvorena javna rasprava sa predloženim izmenama Zakona koje nisu dovoljne i ne rešavaju ključne probleme. 

Zakon, u svom sadašnjem obliku, ne samo da ne podržava razvoj porodice i povećanje nataliteta, već diskriminiše različite kategorije žena i kao takav se ne može smatrati ekonomski niti socijalno pravednim. 

Tražimo pravednije izmene Zakona koje će omogućiti svim roditeljima koji rade bolje uslove za planiranje, održavanje i širenje porodice.

Predložene izmene u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nisu dovoljne i ne rešavaju ključne probleme, pre svega u velikoj meri umanjene naknade zarada na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta. Takođe, u predloženim izmenama nisu obuhvaćene mame preduzetnice i mame sa primanjima većim od proseka. 

Izmene zakona moraju da obuhvate sledeće tri tačke:

 1. Obračun naknade zarada koji će omogućiti da mame dobiju naknadu u skladu sa brojem meseci u kojima  su radile, a ipak ne manju od minimalca
 2. Izjednačavanje prava mama preduzetnica sa pravima koje ostvaruju ostale zaposlene mame 
 3. Pravedan obračun naknade zarada za mame koje imaju veća primanja od 3 prosečne plate 

Pročitaj detaljno objašnjenje dole. 

Izmene koje tražimo su minimum koji će omogućiti porodicama izdržavanje dece u periodu odsustva sa rada i pravedan odnos prema svim mamama, a u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti materinstva. 

Priključi nam se! 

Znamo da je za promenu neophodno da se naš glas čuje jasno, glasno i jednoglasno, zato te pozivamo da nam se priključiš u akciji “JEDNAKO P(B)ravo za SVE mame”

Pridruži se akciji i podrži izmene koje predlažemo na jedan od sledećih načina: 

 1. 5 min – Potpiši peticiju i podeli je dalje na svim društvenim mrežama koje koristiš #JEDNAKOPravozaSVEmame

POTPIŠI PETICIJU OVDE

 • 10 min – Pošalji predlog izmena Ministarstvu: Kao građanin i građanka imaš pravo da učestvuješ u javnim raspravama a time i u procesu donošenja odluka. Predlog izmena koje tražimo smo već uneli u poseban formular koji je obavezna forma, a ako i ti želiš da ga pošalješ ministarstvu, potrebno je samo da:
  • Preuzmeš formular ovde,
  • popuniš svoje podatke samo u prvom polju jer sve ostalo je već popunjeno i sačuvaš izmene,
  • i da ga prikačiš kao prilog (atačment) i pošalješ sa svog mejla na sledeće mejl adrese: kabinet@minbpd.gov.rs i socijalna.zastita@minrzs.gov.rs, a u Bcc stavi pravozamame@gmail.com
  • U naslov poruke stavi: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podrsci porodici sa decom”
  • U tekst poruke ne moraš ništa da upisuješ a možeš neki komentar ako želiš, važno je da je formular prikačen i poslat!
 • Važno je da se glas mama i građana i građanki čuje a na ovaj način direktno učestvuješ u procesu donošenja odluka za izmene ovog Zakona!
 1. 2 min – Zaprati našu FB stranu, jer je ovo samo početak nastavka naše borbe za pravedniji status radnih roditelja. 

Pridruži nam se da zajedno ostvarimo Jednako P(B)ravo za sve mame!!! 

*Dalje obrazloženje zahteva: 

 1. Obračun 12 meseci i ne ispod minimalca – Tražimo da se plata na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta obračunava isto za mame koje su u radnom odnosu i mame preduzetnice i to tako što će obračunski period obuhvatiti 12 meseci, umesto sadašnjih 18, a za mesece u kojima žena nije radila računaće se minimalna zarada u RS, umesto sadašnjih 0 dinara. Na taj način žene će ostvarivati naknadu zarade srazmerno broju meseci u kojima su radile i imale primanja, a istovremeno bez obzira na broj meseci rada neće dobiti naknadumanju od minimalne zarade. 
 2. Izjednačavanje prava mama preduzetnica sa pravima koje ostvaruju ostale zaposlene mame – trenutno se njihova prava uređuju odvojeno i dovode do diskriminacije prava ovih žena. Tražimo da se obračun za njihove naknade na deli sa 1,5 već 1 kao i ostalim korisnicama zakona, i da im teče staž tokom porodiljskog odsustva. Takođe, tražimo da imaju pravo na 2 godine odsustva sa rada za treće i četvrto dete, kao i da njihovi partneri mogu da koriste porodiljsko odsustvo. 
 3. Maksimalna naknada 5 a ne 3 prosečne plate – tražimo da se hitno zaustavi praksa neopravdanog kažnjavanja majki koje imaju visoke zarade te zahtevamo da se gornja granica njihovih naknada  vrati na pet prosečnih zarada (na koje su za njih plaćeni porezi i doprinosi), umesto dosadašnjihe tri.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More