Aktuelni projektiDecaIzdvajamoSaopštenja za javnost

Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice

Centar za proizvodnju znanja i veština u saradnji sa  Udruženjima „ Roditelj“ i „Mali princ“ iz Beograda, „Romani Cikna“ iz Kruševca, i Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS pokrenuo je 22. decembra 2015 godine projekat „Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice“, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Dugoročni cilj ovog  projekta je da se poboljša kvalitet života romskih porodica i dece ranog uzrasta kroz jačanje kapaciteta lokalnih sistema brige o deci i njihovo umrežavanje. Nameravamo da povežemo organizacije koje se bave marginalizovanim grupama dece i roditeljima, promovišemo intersektorsku saradnju na lokalnom nivou u oblasti brige o deci i podsticanja ranog razvoja dece i razvijemo saradnju na nacionalnom nivou koja bi obuhvatila što više različitih pristupa i aktera u oblasti podrške ranom razvoju dece.

Centar za proizvodnju znanja i veština radi sa porodicama u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu kojima je potrebna dodatna podrška kako bi ojačali svoje roditeljske kompetencije. Udruženje „ Roditelj“ i „Mali princ“ iz Beograda, „Romani Cikna“ iz Kruševca u svojim zajednicama se bave već godinama podrškom ranom razvoju, i ovaj projekat će objediniti naše napore u promovisanju modela podrške roditeljima kako bi se u javnosti povećala vidljivost problema i promovisala potreba za programima podrške porodici i deci.

U pitanju su uglavnom porodice u neformalnim, nehigijenskim naseljima i/ili ekstremno siromašne porodice koje nemaju inače pristup uslugama obrazovnog  zdravstvenog  ili sistema socijalne zaštite, čija deca nisu uopšte uključena u predškolske ustanove, čiji su roditelji nezaposleni itd. Pored toga, to su često grupe koje trpe sistemsku diskriminaciju i nemaju pristup informacijama o njihovim osnovnim ljudskim pravima.

Naše dosadašnje iskustvo govori da su umrežavanja veoma značajna posebno kada se radi o osetljivim temama gde je potrebna uključenost i podrška što većeg broja učesnika. Projekat treba da ponudi funkcionalne mehanizme lokalne intersektorske saradnje, i primere dobre prakse u radu sa porodicama sa decom na lokalnom nivou.

Untitled

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More