Izdvajamo

Bilten mreže organizacija za decu Srbije

Mreža organizacija za decu Srbije, MODS, koja okuplja sve organizacije civilnog društva koje se bave decom, počela je sa objavljivanjem biltena, u kojem će se predstavljati aktivnosti mreže, ali i pojedinačnih orgnaizacija.

 

Preuzmite E-Bilten MODS-a,  u ovom broju  objavljene su  između ostalog, informacije i inicijativi Daphne, telefonskoj liniji za roditelje dece sa smetnjama u razvoju,  Zakonu o mladima, kao i anketi Udruženja RODITELJ o odnosu roditelja i škole.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More