DecaIzdvajamoSaopštenja za javnost

Deca ne biraju siromaštvo, nasilje, zlostavljanje, diskriminaciju

Koleginice i kolege iz PRAXIS-a podsećaju na obeležavanje današnjeg dana:

Danas se obeležava Međunarodni dan zaštite deteta, koji je  1. juna 1949. godine na inicijativu Međunarodne demokratske federacije žena kako bi se  ukazalo na potrebu poštovanja prava svakog deteta.

Nijedno dete ne bira da se rodi kao pravno nevidljivo, krene u izbeglištvo, postane žrtva eksploatacije i živi bez mogućnosti da ostvari sva svoja prava. Deca ne biraju siromaštvo, nasilje, zlostavljanje, diskriminaciju.

Na Međunarodni dan zaštite dece podsećamo da se u Srbiji…

…i dalje  rađaju deca bez imena i adrese¸ koje sistem ne prepozanje jer nisu upisana u matične knjige rođenih, iako Ustav Republike Srbije, Konvencija o pravima deteta i drugi međunarodni ugovori koje je Srbija ratifikovala, garantuju da će svako dete biti upisano odmah nakon rođenja i da će od rođenja imati pravo na ime i pravo na sticanje državljanstva!

 …uprkos obavezujućim međunarodnim i domaćim propisima koji zabranjuju diskriminaciju po svim osnovama, deca sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, a posebno romska deca, susreću sa diskriminatornim ponašenjem i segregacijom u obrazovnom sistemu!

 Da…

…dečji, rani i prunudni brakovi predstavljaju realnost za veliki broj romske dece, realnost koja im uskraćuje normalan razvoj i mogućnost odrastanja u okruženju u kome postoji mogućnost izbora.

…deca u pokretu tokom migracije bivaju izložena višestrukim rizicima. Nepostojanje sistema praćenja njihovog položaja i kretanja izlaže ih opasnostima od trgovine ljudima, nasilja i ekploatacije.

Deca ne biraju okruženje u kojem će se roditi i  zaštita njihovih prava isključivo je odgovornost nas odraslih, koji svakodnevnim izborima kreiramo mogućnosti i prilike koje im okruženje nudi.

Na Međunarodni dan zaštite dece ističemo da unapređivanje okolnosti u kojima deca žive i odrastaju, a posebno dece koja pripadaju ranjivim grupama, iziskuje svakodnevno zalaganje, i zato pozivamo predstavnike vlasti da poštuju nacionalne i međunarodne zakone i ugovore i obezbede svakom detetu da jednako uživa prava koja mu rođenjem pripadaju.

Celo saopštenje pogledajte na ovom linku na sajtu Praxis-a
Praxis na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More