Izdvajamo

Formiranje savetodavnog tela opštine Saveta roditelja opštine Stari grad

deca u vrticu, upis 20127. marta 2013. održana je sednica Veća GO Stari grad na kojoj je usvojen predlog za formiranje savetodavnog tela opštine Saveta roditelja opštine Stari grad.
Konstitutivna Sednica SRO Stari grad održana je 11. Aprila 2013. godine u prostorijama GO Stari grad na kojoj su prisustvovali izabrani predstavnici škola i predstavnici Veća GO Stari grad. Na sednici je izabran predsednik Saveta roditelja opštine, kao i zamenik i zapisničar. Takođe u izradi je predlog Poslovnika o radu saveta koji je na razmatranju do narednog sastanka.

U okviru redovnih sastanaka SRO Stari grad roditelji su izneli neke od predloga za rad Saveta roditelja u narednom periodu:

  •  Da je neophodno roditelje dodatno osnaživati, organizovati tematska predavanja, kao i uvezivati i druge institucije na lokalnom nivou.
  • Pored tematskih sastanaka na nivou Saveta roditelja opštine, potrebno je organizovati tematske edukacije roditelja i u okviru pojedinačnih škola i da će Savet u narednom periodu predložiti i usvojiti godišnji plan aktivnosti koji će uključiti raspored i vremenski okvir tematskih predavanja kako bi se obuhvatio što širi krug roditelja.
  • Neophodno je obrađivati sve teme vezane za probleme roditeljstva, u skladu sa ukazanim potrebama i uzrasta dece u okviru obrazovne ustanove, od pitanja ranog razvoja dece u predškolskim ustanovama, kvaliteta obrazovanja u školama, primene inkluzije, do tema koje mogu doprineti preventivnim merama kada su u pitanju nasilje, bolesti zavisnosti, alkoholizma i narkomanije i povećati u isto vreme promocije zdravih stilova života.
  • Poželjno je izraditi web sajt koji će predstavljati i jedan od kanala komunikacije roidtelja sa GO Stari grad, na kome će raditi roditelji iz Saveta.
  • Saveti roditelja pojedinačnih škola, kao i SRO SG će uspostaviti saradnju sa učeničkim parlamentima u cilju planiranja zajedničkih akcija i većeg učešća dece.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More