Pitanja i odgovori

Istek ugovora o radu i isplata nadoknade

P: 3 godine radim za istog poslodavca na ugovore na određeno vreme koji se obnavljaju, ali nema prekidanja radnog staža. Sada sam u šestom mesecu trudnoće. Treba da se porodim u maju,  a 30. septembra mi ističe ugovor o radu. Koliko znam, poslodavac nije dužan da mi produži ugovor,  ali da li moze da nastavi da mi isplacuje nakandu do kraja porodiljskog odsustva? Ukoliko poslodavac to neće, šta se onda dešava?

RODITELJ: U situaciji kao sto je Vaša, isplata naknade porodiljama nastavlja se preko Nacionalne službe za zapošljavanje u visini 50 % prosečnih primanja u poslednjih 6 meseci . Njima se morate prijaviti u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme. Poslodavac mora da izda potvrdu o ovim isplatama.  U nastavku je izvod iz Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti.

Član 73.  Isplata novčane naknade se nastavlja za vreme:

3. porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa  rada zbog posebne nege deteta, prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More