IzdvajamoSaopštenja za javnost

Kampanja „Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije“

Udruženje „RODITELJ“ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ realizuju kampanju pod nazivom „ Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije“ koja će se baviti problemom korupcije u okviru službi zdravstvenog sistema zaduženih za reproduktivno zdravlje žena. Osnovni ciljevi kampanje su jačanje svesti o štetnom uticaju svih oblika korupcije na kvalitet zdravstvenih usluga, ali i informisanje korisnika zdravstvenih usluga o tome da se osim otvorenog traženja i primanja mita pod korupcijom podrazumevaju i situacije kada:

  • trudnice praćenje trudnoće i ultrazvučne preglede obavljaju u privatnoj ordinaciji lekara za kojeg žele da prisutvuje njihovom porodjaju u državnoj zdravstvenoj ustanovi kako bi ga „osigurale“, a taj lekar pored rada u državnoj zdravstvenoj ustanovi paralelno radi i u svojoj ili tuđoj privatnoj ordinaciji;
  • pacijentkinje na zahtev lekara iz državne zdravstvene ustanove obave analizu ili intervenciju u tačno određenoj privatnoj laboratoriji ili ordinaciji, u kojoj se od njih traži da kažu ime lekara koji ih je poslao;
  • lekar ili drugi zdravstveni radnik/ca indirektno očekuju poklon (čast) nakon obavljanja intervencije ili usluge koja je obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osguranjem;

Takođe, ispitivaće se u kojoj meri podela zdravstvenih usluga u državnim ustanovama na „standardne“ i „vanstandardne“ podstiču i institucionalizuju korupciju i koruptivno ponašanje. To se naričito odnosi na „izabranog lekara/akušera“ na porođaju.

Posebna pažnja će se posvetiti ohrabrivanju pacijentkinja da prepoznaju različite oblike korupcije, jer one često nemaju svest o tome da iz najbolje namere zapravo i same učestvju u koruptivnom ponašanju. Zbog toga su Udruženje “RODITELJ” i Građanska inicijativa “Majka hrabrost” osnovali Savetovalište protiv korupcije kao praktičnu anti-korupcijsku meru usmerenu ka građanima kao direktnim korisnicima usluga sistema zdravstvene zaštite.

U savetovalištu će sve zainteresovane pacijentkinje i članovi njihovih porodica dobiti razrešenje dileme o tome da li se određena situacija u kojoj su se našli može smatrati korupcijom ili ne, i koja pravna sredstva su im na raspolaganju – a sa kojima po pravilu nisu upoznati. U prostorijama savetovališta biće omogućeno i zakazivanje konsultativnih sastanaka sa pravnicima.

U okviru kampanje prikupljaće se i priče i svedočenja pacijentkinja o njihovim iskustvima iz službi koje se bave reproduktivnim zdravljem žena.  Udruženje RODITELJ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ pozivaju sve žene da pošalju iskustva iz domova zdravlja, ginekoloških i onkoloških službi, porodilišta, odeljenja za vantelesnu oplodnju o tome da li su se nekad našli u nekoj situaciji koja se može smatrati korupcijom, da li su ili ne te slučajeve prijavljivali nadležnim organima i sl.

Takođe, posebno se ohrabruju pacijentkinje da pričaju i o pozitivnim iskustvima, o zdravstvenim radnicima/cama koji profesionalno i časno obavljaju svoj posao, a ne traže i ne očekuju „dodatnu nagradu“.

Kontakt sa Pravnim savetovalištem protiv korupcije i slanje ličnih iskustava može se ostvariti telefonom na broj 3165-376, slanjem e-maila na adrese: https://www.roditelj.org/kontakt/

ili majkahrabrost@gmail.com

i putem kontakt forme na sajtu http://korupcija.roditelj.org.

Udruženje RODITELJ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ nastojaće da tokom realizacije kampanje aktivno sarađuju i sa što većim brojem institucija (Ministarstvo zdravlja, domovi zdravlja, Zdravstvena inspekcija i dr.) ali i zaposlenih u službama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena koji će se ohrabrivati da i sami podstiču pacijentkinje na korišćenje postojećih mehanizama u borbi protiv korupcije.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More