IzdvajamoSaopštenja za javnost

Nepoverenje u institucije sistema ometa aktivno uključivanje građana u borbu protiv korupcije

U utorak, 13. decembra 2011. godine održana je konferencija za novinare na temu “Građani u borbi protiv korupcije u zdravstvu” koju su organizovali Udruženje RODITELJ i GI “Majka hrabrost”. Govornici na konferenciji bili su Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. U ime realizatora konferencije projekat “Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije” predstavila je koordinatorka savetovališta protiv korupcije, Bojana Selaković.

korupcija u zdravstvu posterPoseban akcenat stavljen je na problem korupcije u okviru službi zdravstvenog sistema zaduženih za reproduktivno zdravlje žena. “Ova kampanja je pokazala veoma nizak nivo informisanosti građana o funkciji obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i pravima pacijenata, neprepoznavanje skrivenih oblika korupcije u službama za reproduktivno zdravlje i etiketiranje cele lekarske profesije kao korumpirane. Građani ne prijavljuju korupciju zbog nepoverenja u institucije sistema i straha da će će onima koji prijavljuju, pojedine usluge biti uskraćene ili pružene nedovoljno kvalitetno. Takođe, pokazalo se da pacijenti neretko i sami iniciraju koruptivno ponašanje koje je izazvano strahom i nesigurnošću da im u suprotnom neće biti obezbeđen adekvatan tretman“, izjavila je Bojana Selaković.

Zorana Marković je istakla da se postojeći mehanizmi za zaštitu pacijenata nisu pokazali kao najsrećnije rešenje u prevenciji i borbi protiv korupcije i da se moraju se menjati. “Preventivne aktivnosti među kojima se posebno ističe edukacija su od izuzetnog značaja i predstavljaju oblik promocije javnih standarda. Iako je Agencija za borbu protiv korupije osnovana kao dugoročni instrument u sistemskoj prevenciji korupcije, u nju se moraju uključiti svi”, dodala je Marković.

Nemanja Nenadić je rekao da država mora jasno da definiše standarde usluga u svim delovima zdravstvene zaštite, kako bi se smanjila mogućnost diskrecionog odlučivanja lekara, a time i mogućnost za koruptivno ponašanje. “Pacijenti moraju imati mogućnost da prijave čak i sumnju u bilo kakvu neregularnost ili povredu svojih prava, a postojeći mehanizmi, među kojima se naročito ističe instuticija zaštitnika pacijentovih prava očigledno nisu dovoljno efikasni”, istakao je Nenadić

Konferencija je održana kao jedna od aktivnosti projekta: “Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije” koji se realizuje u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“. Program sprovodi UNDP Srbija uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Osnovni ciljevi kampanje su podizanje svesti građana o štetnom uticaju svih oblika korupcije na kvalitet zdravstvenih usluga (ne samo otvorenih oblika korupcije i iznude), kao i pružanje podrške i saveta građanima koji su direktni korisnici zdravstvenih usluga u prepoznavanju koruptivnog ponašanja.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More