Izdvajamo

Odgovorna zajednica na putu do socijalne sigurnosti dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica

Udruženje Roditelj započelo je realizaciju kampanje pod nazivom “Odgovorna zajednica na putu do socijalne sigurnosti dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“.

Kampanja se realizuje u okviru projekta „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama za podršku socijalnoj inkluziji“ finansiranog od strane  kancelarije UNICEF-a u Srbiji i Balkanskog Fonda  za lokalne inicijative (BCIF), a trajaće 8 meseci – od juna 2012. do januara 2013. godine. Namera Udruženja RODITELJ je da kroz niz različitih aktivnosti podstakne sve institucije sa teritorije opštine Zemun koje se bave pitanjima socijalne zaštite na proaktivno delovanje sa jedne, a sa druge strane, da utiče na podizanje svesti građana, građanske odgovornosti  i potrebe za reagovanjem.

Porodice dece sa smetnjama u razvoju često su pod velikim pritiskom. Uglavnom su prepušteni sami sebi, bez adekvatne i efikasne podrške zajednice. Osim sporadičnih finansijskih davanja, koja su uglavnom jednokratna, najčešće ne postoje druga sistemska rešenja za podršku.

Budžetom Gradske opštine Zemun ne izdvajaju se posebna sredstva za ovu grupu korisnika, niti su dovoljno razvijene socijalne usluge koje mogu efikasno da odgovore na potrebe dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Rezultati inicijalnog istraživanja, sprovedenog na teritoriji opštine Zemun, pokazuju da postoje deca koja nisu uključena ni u jedan oblik socijalizacije, ne ide u vrtić ili školu, niti su na bilo koji drugi način socijalno integrisani. U ovim porodicama nalaze se i deca čiji su roditelji sa intelektualnim teškoćama ili telesnim i senzornim invaliditetom koji imaju veliki problem da ostvare i svoja prava i prava svoje dece jer ne postoji vrsta socijalne usluge koja bi im to omogućila, odnosno koja ima takav proaktivni pristup ka korisniku. Oni ostaju zatvoreni i zaključani u svojojmaloj sredini, potpuno nevidljivi za sistem i društvo u celini.

Rezultati istraživanja takođe pokazuju da u ovakvim porodicama postoji veliki broj samohranih roditelja, neregulisanih bračnih odnosa, i u najvećem broju slučajeva nezaposlenih roditelja koji su kod kuće upravo zbog brige o deci, što je dodatna otežavajuća okolnost.

Nemogućnost prevoza, pristupačnost, udaljeni terapijski centri, nedostatak slobodnog vremena, nemogućnost odlaska na posao, najčešći su problemi čijim rešavanjem bi se ovim porodicama omogućio  kvalitetniji život. Ovo se naročito odnosi na decu i porodice koje nisu uključene ni u jedan oblik socijalizacije.

Tokom ove kampanje, Udruženje RODITELJ će uz podršku organizacija Prijatelji dece Zemuna i UG „Evo ruka“ pokušati da ukažu na važnost problema nedostatka socijalnih usluga za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice i pokrenuti  inicijativu za unapređenje usluga i servisa na teritoriji opštine Zemun. Od opštinskih vlasti će se tražiti izmena Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštiteu cilju uvođenja nove usluge „Pomoć porodici dece sa smetnjama u razvoju/ Pomoć deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“.

Prva u nizu aktivnosti u okviru kampanje bila je održavanje okruglog stola na kome su učestvovali predstavnici lokalnih OCD-a, roditelji dece sa smetnjama u razvoju kao i predstavnici institucija. Tokom diskusije otvoreno su se iznosila pitanja i nedoumice i istovremeno inicirano stvaranje što snažnije mreže podrške kako bi se ciljevi kampanje što efikasnije ostvarili

U daljoj realizaciji kampanje nastaviće se saradanja sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave ovom temom, u cilju zagovaranja efikasnijih praksi  i politika usmerenih ka osobama sa invaliditetom, deci sa smetnjama u ravoju i njihovim porodicama. Kontinuirano će se održavati sastanci sa predstavnicima GO Zemun u cilju razmatranja mogućnosti za otvaranje nove ili korišćenje postojećih budžetskih linija iz kojih bi se obezbeđivala sredstva za podršku ovim osobama. U okviru projekta planirano je i osnivanje i saveta roditelja dece sa smetnjama u razvoju kako bi bilo obezbeđeno praćenje njihovih realnih potreba, unapređenje usluga i preuzimanje primera dobrih praksi.

Sledeća planirana aktivnost realizovaće se tokom meseca avgusta i podrazumevaće organizovanje javne manifestacije na Zemunskom keju  u okviru koje će se održati intraktivna radionica za svu decu uz kuvanje riblje čorbe, tamburaše, obraćanje predstavnika opštinske vlasti. Ovom manifestacijom, Udruženje RODITELJ želi da skrene pažnju lokalne zajednice i celokupne javnosti na prava i potrebe dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More