BeogradIzdvajamo

Održana obuka o aktivnom uključivanju građanki u kampanju “P(B)ravo za mame”

Prošlog vikenda Srbija u pokretu u saradnji sa Udruženjem Roditelj i Centrom za mame, u okviru kampanje “P(B)ravo za mame”, održalo je dvodnevnu obuku o organizovanju zajednice u Beogradu. Obuci je prisustvovalo 18 žena i majki, izabranih među brojnim ženama koje su se javile da aktivno učestvuju u kampanji.

Organizovanje zajednice, metod promene odnosa moći u društvu na kom će se kampanja zasnivati, razvijeno je od strane profesora Maršala Ganca sa Harvard univerziteta i koristi se širom sveta. Ovaj princip predstavlja udruženu akciju građana i građanki usmerenu ka ostvarenju sopstvenih interesa, koristeći sopstvene resurse.

Kampanja “P(B)ravo za mame”,  kao i sve kampanje koje udruženje građana Srbija u pokretu sprovodi  zasnovana je na principu organizovanja zajednice.. Cilj kampanje je da zaposlene majke redovno dobijaju naknadu tokom trajanja porodiljskog odsustva, direktnom isplatom iz budžeta Republike Srbije na njihove P(B)ravo za mame kampanjaračune, umesto sa računa poslodavaca. Razlog za pokretanje ove kampanje je činjenica da u danas u Srbiji, porodilje ovu naknadu dobijaju sa kašnjenjem od nekoliko meseci, što ih dovodi u tešku finansijsku situaciju u trenutku kada su im troškovi naglo uvećani. U toku kampanje, žene koje su prošle kroz trening uz podršku Srbije u pokretu, Udruženja Roditelj i Centra za mame organizovaće 250 mama i trudnica da razgovaraju sa 250 poslanika/poslanica i ubede ih da glasaju za izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Održana edukacija je učesnicama obezbedila osnovna praktična znanja o organizovanju zajednice, načinima preduzimanja akcija i kreiranja promena. Ipak, ona predstavlja tek polaznu tačku za ove inicijativne i hrabre žene. Do same promene zakona, ali i društva, one će napraviti još značajnih koraka – od  rada u timu, preko saradnje sa kompanijama i institucijama, do finalne kampanje koja će uključiti preko 500 ljudi.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More