Izdvajamo

Inicijativa principi poslovanja i prava deteta

unicef konsultacije

Prve nacionalne konsultacije o „Razvoju međunarodnih principa poslovanja i prava deteta“ u kojima su učestvovali predstavnici predstavnici privatnog sektora, civilnog društva i medijskih kompanija, održane su prošlog petka. Udruženje RODITELJ  je bilo jedno od brojnih organizacija civilnog društva koje su prisustvovale konsultacijama, i veoma pozdravljamo aktivnosti za koje smatramo da će u većoj meri doprineti očuvanju i zaštiti dečijih prava.

Ovi principi dotiču se svih segmenata zaštite prava dece kao što su: zloupotreba dece u marketinkške svrhe, eksploatacija dece na nelegalnom tržištu rada, u zajednici i sl.


„Poslovni sektor ima ogroman potencijal da utiče na život dece – i na pozitivna i na negativan način. Inicijativa Principi poslovanja i prava deteta kompanijama daje jedinstvenu priliku da postanu snaga koja će uticati na dobrobit dece tako što će preispitati način na koji vrednuju svoj uticaj na život dece u ovom trenutku i kako njime upravljaju“, istakla je zamenica direktorke Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Lezli Miler. unicef konsultacije

izvor fotografije

Inicijativa „Principi poslovanja i prava deteta“, koja zvanično započinje u novembru ove godine, ima za cilj da proizvede prvi sveobuhvatni set principa koje će kompanije moći da koriste kao smernice u pogledu punog obima aktivnosti koje se mogu preduzeti na radnom mestu, na tržištu i u zajednici, a kako bi mogle da poštuju i podržavaju ostvarivanje dečjih prava. Više o inicijativi možete da pročitate na sajtu UN ICEF-a Srbija

Kako smatramo da je zaštita dečijih prava značajna i kroz zaštitu prava roditelja, komentari koje smo izneli na konsultacijama se u velikoj meri odnose i na zaštitu prava zaposlenih roditelja, koja se često krše od strane poslodavaca, pri čemu država ne sprovodi adekvatno mere prevencije i zaštite. Možete pročitati deo naših komentara koje je Udruženje RODITELJ iznelo na konsultacijama:

  • Ovom prilikom ćemo se osvrnuti pre svega na problem zaposlenih roditelja čije porodice i deca direktno trpe posledice usled nekorektnog poslovanja svojih nadređenih.Pre svega smatramo da su žene u velikoj meri diskriminisane na radnom mestu, a naročito samohrane majke.
  • Navešćemo nekoliko najčešćih primera nekorektnog odnosa poslodavaca:

ispitivanje o bračnom statusu, broju dece i planovima za budućnost već na prvom razgovoru za posao,

primoravanje da se potpisuju „blanko ugovori“ na osnovu kojih se kasnije lako dobijaju otkazi, a sve naizgled “ po zakonu“

negodovanje poslodavca kada roditelji (a pogotovo očevi) zatraže bolovanje radi bolesti deteta /kod nas se još uvek smatra da je majka jedina koja treba da brine o detetu/

dobijanje otkaza u trudnoći ili tokom porodiljskog bolovanja

– neisplaćivanje naknada za vreme trudnoće, iako zaposlena trudnica praktično ništa ne košta poslodavca

neisplaćivanje naknada za vreme porodiljskog odsustva

dobijanje otkaza po povratku na posao nakon porodiljskog

– mobing na radnom mestu kako bi žena sama dala otkaz ili u toku trudnoće ili po povratku na posao sa porodiljskog bolovanja

– znatno smanjenje plate po povratku na posao ili tokom trudnoće,

  • Dok su kod nas žene naširoko diskriminisane jer bi mogle postati majke, mnoga  istraživanja širom sveta pokazuju da su upravo one lojalnije radnice nego one koje ne planiraju porodicu ili muškarci, upravo zato što teže sigurnom i stabilnom poslu, što ne znači da ne žele podjednako i karijeru i da se neće truditi za napredovanje i isticanje.
  • Mnoge  svetske kompanije, gde je to moguće, pružaju mogućnost fleksibilnog radnog vremena ili rada od kuće, što značajno olakšava određene situacije zaposlenom roditelju, ali i poslodavcu.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More