BeogradIzdvajamo

Uticaj alkohola na razvoj adolescenata

projekat prevencija alkoholizma među mladima

 

Mnogi adolescenti na alkohol, pa i druge supstance kao što je droga, gledaju kao na ulaznicu, kapiju ka odraslom dobu, ali isto tako su često nesvesni uticaja koji alkohol može imati na njihov organizam. Nova istraživanja su pokazala da preterano konzumiranje alkohola i marihuane može imati ozbiljne štetne efekte na kognitivni razvoj adolescenata.

Uticaji alkohola i marihuane na kogniciju odraslih se odavno istražuje, a tek u zadnje vreme se značaj pridaje i izučavanju posledica po adolescente. Različita istraživanja su pokazala da preterano konzumiranje ovih supstanci ometa normalne razvojne procese i ima negativan uticaj na učenje i socijalno prilagođavanje u odraslom dobu.

U adolescenciji, frontalni režanj igra važnu ulogu u razvoju rasuđivanja, donošenja odluka, socijalnih veština. Alkohol može da remeti normalne neurorazvojne procese koji bi trebalo da izoštre pažnju i izvršne funkcije, napadajući upravo frontalni režanj.

Istraživači su posmatrali 19 adolescenata koji su imali dijagnozu zavisnosti i 14 adolescenata koji su u porodičnoj istoriji imali bolesti zavisnosti ali sami nisu imaju tu dijagnozu. Uz još 15 adolescenata u kontrolnoj grupi, ovo je bio uzorak na kom su istraživane neurofiziološke promene nastale pod uticajem bolesti zavisnosti.

Istraživači su otkrili, nakon baterije psiholoških testova na eksperimentalnim grupama, da i alkohol i marihuana znatno utiču na mozak adolescenata.  Kod alkoholičara se  pokazalo značajno smanjenje pažnje i izvršnih funkcija (uključene u planiranje i odabir akcije). Sa druge strane,  adolescenti korisnici marihuane, pokazali su  smanjenje kapaciteta memorije. Takođe, istraživači su istakli da u slučaju da se adolescenti suzdrže od alkohola, može doći do obnavljanja izgubljenih moždanih ćelija.

Tekst je nastao u saradnji sa blogom posvećenom psihologiji pod nazivom Psihobrlog.

projekat prevencija alkoholizma među mladima

Ovakvi tekstovi skreću pažnju na problem alkohola među mladima. Zbog toga se i Udruženje RODITELJ uključilo u projekat „Prevencija pijenja među adolescentima“, koji ima za cilj pre svega podizanje nivoa svesti kod dece srednjoškolskog uzrasta o štetnosti konzumiranja alkohola i prednosti zdravih stilova života kao i smanjenja raširenosti rizičnog pijenja među adolescentima.

Projekat je pokrenuo Dom Zdravlja „Zemun“, i predviđa više aktivnosti na edukaciji mladih o opasnostima alkoholizma:

  • Psihijatar kome je alkoholizam usko polje rada održaće edukaciju svima koji su neposredno uključeni u sprovođenje projekta (pedijatri, saradnici, volonteri).
  • U srednjim školama održavaće se predavanja o štetnostima rizičnog pijenja i zloupotrebe alkohola, kako za pojedinca tako i posledice za porodicu, zajednicu i istovremeno ukazati na prednosti zdravog načina života.
  • Takođe, adolescenti će moći  da se obrate svom pedijatru za sve nejasnoće ili dodatna pitanja ali i za na individualne razgovore.

AKO neko od tinejdžera,  njihovih roditelja, staratelja ima neko pitanje vezano za alkoholizam ili potrebu za savetovanjem, može da se preko Udruženja RODITELJ informiše i postavi pitanje.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More