Tag: alkoholizam

Uticaj alkohola na razvoj adolescenata

| 24/06/2011 | 1 Comment
Uticaj alkohola na razvoj adolescenata

  Mnogi adolescenti na alkohol, pa i druge supstance kao što je droga, gledaju kao na ulaznicu, kapiju ka odraslom dobu, ali isto tako su često nesvesni uticaja koji alkohol može imati na njihov organizam. Nova istraživanja su pokazala da preterano konzumiranje alkohola i marihuane može imati ozbiljne štetne efekte na kognitivni razvoj adolescenata. Uticaji […]

Continue Reading

Projekat prevencije pijenja među adolescentima

| 19/05/2011 | 0 Comments
Projekat prevencije pijenja među adolescentima

Dom zdravlja Zemun započeo je projekat „Prevencija pijenja među adolescentima“ koji ima za cilj pre svega podizanje nivoa svesti kod dece srednjoškolskog uzrasta o štetnosti konzumiranja alkohola i prednosti zdravih stilova života kao i smanjenja raširenosti rizičnog pijenja među adolescentima. Podrška za implementaciju ovog projekta je obezbeđena kroz grant projekta Ministarstva zdravlja „ Pružanje unapređenih […]

Continue Reading