Centar za rani razvojDecaRoditeljstvo

ProPolis books i Roditelj poklanjaju knjigu Montesori u učionici, Pola Pouk Lilard

Draga deco i roditelji, vreme za još jedno nagrađivanje koje organizujemo zajedno sa izdavačem knjiga ProPolis Books.

Montesori u učionici

Pola Pouk Lilard

Montesori u učionici Pole Pouk Lilard je devnički zapis posvećene učiteljice, pitak i koristan prikaz o svemu onome što treba imati na umu pri obrazovanju dece uzrasta od pet ili šest godina. Knjiga je namenjena učiteljima i nastavnicima, jer govori o deci koja su krenula u školu, ali i vaspitačima koji se inače bave decom opisanog uzrasta u knjizi, koja po našem sistemu školovanja još idu u vrtić. Ova knjiga nije samo isečak iz života jednog razreda, niti je još jedna nova potvrda efikasnosti Montesori metode.

Ovo je priča o posvećenosti učiteljice i njenom upornom nastojanju da izvuče maksimum iz dece, pritom ne posrćući pred preprekama i ne gubeći veru u dobar rezultat čak i kod onih đaka u koje ni sama na početku nije verovala. Knjiga Pole Pouk Lilard treba da bude vodič svim nastavnicima i onima koji se spremaju da to postanu. Treba da bude pomagalo predavačima budućih nastavnika. Jer, pre svega im pomaže da shvate šta to znači biti promišljen i posvećen nastavnik, a potom ih upućuje kako treba prilagoditi nastavni program prema potrebama i interesovanjima dece. Dodatno im pomaže da Montesori metode sagledaju iz praktičnog i filozofskog ugla. 

Društveni razvoj deteta koje pohađa autentičnu nastavu po Montesori programu zaista je zadivljujuć. Glavni razlog je to što su deca oslobođena nametnutog suparništva, starija pomađu mlađoj i osećaju se važnom zbog toga, a mlađa imaju od koga da traže pomoć ukoliko im je potrebna. 

Montesori metod nije dopunski niti lekovit oblik obrazovanja. On je zasnovan na principu potpunog zadovoljenja detetovih potreba u cilju njegovog maksimalnog razvoja. Bilo bi dobro kada bi se primenjivao od samog rođenja deteta, ali ako ne tada, s njegovom primenom treba započeti najkasnije od navršene treće godine. Kada deca koriste Montesori nastavne materijale (primerene njihovom uzrastu), ona spontano koriste isti materijal koliko god puta žele. Na ovaj način postepeno izgrađuju razumevanje suštine koja se krije u tim materijalima. Kad jednom proniknu u tu suštinu, deca samostalno nastavljaju da istrađuju i otkrivaju novine i to čine u mnogo većem obimu nego deca koja ih nisu koristila. 

Zadivljujuće je odsustvo buke i pritiska u ovim učionicama. Deca su marljiva i puna elana dok rade na istraživačkim projektima, u parovima ili grupicama, a mada stalno razgovaraju među sobom o projektu, to čine dovoljno tiho da ne ometaju ostale. Cilj svake mlade osobe je da se dovoljno razvije kao individua da bi bila spremna da zauzme odgovorno mesto u svetu odraslih. Da bi ovo postalo stvarnost, mladima su potrebni novi pristupi u obrazovanju, moraju imati prisniji odnos sa osobom sa kojom nisu u rodbinskom odnosu i koja će im pomoći da ostvare svoje razvojne ciljeve. Ta osoba je učitelj/nastavnik!

Ova knjiga donosi dnevničke zabeleške Montesori učiteljice i izuzetan je doprinos svakom učitelju. Naročito su značajni komentari o njenim ličnim pogreškama koje su nastajale zbog pogrešnih pretpostavki ili očekivanja. Još jedanput je dokazano da deca sama mogu da pokažu šta im je potrebno, za šta su sposobna, a na odraslom je da ih pažljivo posmatra i sačeka da nauče. Bogata je primerima dobrih ideja i korisnih saveta koje svaki učitelj treba da prepiše u svoj podsetnik.

Školska deca koja se obrazuju na način opisan u knjizi dobijaće pohvale za natprosečno interesovanje za učenje, za sposobnost dugotrajnog održavanja koncentracije, kolegijalnost i izraženu volju za timskim radom, kao i za sposobnost kreativnog razmišljanja i jasno i logično izražavanje misli, pismeno ili usmeno.

Montesori obrazovanje može da nas pripremi za život. Pod uslovom da se propisno sprovodi, ono uspeva da pripremi đake i za život, naročito ovaj u dvadeset prvom veku. Jer je Marija Montesori pre stotinak godina uspela da, posmatrajući decu, prepozna njihova pozitivna ponašanja u interakciji sa okolinom i ustanovila da se ta ponašanja odvijaju po univerzalnim obrascima koje ljudi pokazuju odvajkada i kroz koje su se razvile sve ljudske civilizacije. Zato je osmislila obrazovna okruženja koja je doterivala i nadograđivala tokom čitavog života sa samo jednim ciljem – da podstakne ta pozitivna ponašanja. 

Montesori u učionici Pole Pouk Lilard su dnevnički zapisi u kojima se vidi iskrena posvećenost i želja da se Montesori metodi primene u različitim starosnim grupama, stiče se uvid u dobre i loše dane i u napredak dece unutar Montesori sveta.

U saradnji sa izdavačem knjige  ProPolis Books, darujemo jedan primerak ove knjige. Sve što je potrebno je da odete na Facebook stranicu Centra za rani razvoj Beograd (https://www.facebook.com/CRRBG/) i ispod objave o ovoj knjizi da napišete komenar.

Igramo se do četvrtka 23.2.2017. godine do 16h kada ćemo pomoću sajta random.org objaviti pobednika.

 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More