DogađajiMagazin

Super tata, izložba fotografija na temu angažovanog očinstva

Super tata, izložba fotografija na temu angažovanog očinstva

Izložba fotografija Super tata, na temu angažovanog, rodno ravnopravnog, nenasilnog i odgovornog očinstva, otvara se 28. oktobra u UK Parobrod. Organizator je Centar E8, a izložba “Super tata počinje u 15 časova. Oim izložbe fotografija na temu očinstva, biće održana i promocija publikacije “Tata, ti si tu: Kvalitativni prikaz očinstva u Srbiji”, autorke Tamare Skrozze.

“Super tata” je projekat koji se bavi temom očinstva i većeg angažovanja očeva odnosno promoviše uključivanje muškaraca kao aktivnih, rodno ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja, uz promovisanje pozitivnog roditeljstva i pozitivnih uzora.

Ekipa Centra E8 i studentkinje fotografije sa Nove akademije umetnosti prethodnih meseci bili su u potrazi upravo za Super tatama – očevima koji odgovaraju ovom opisu. Zadatak je bio identifikovati ih u svom okruženju i potom kroz fotografiju najbolje prikazati suštinu ovog odnosa – tople i emotivne momente između očeva i dece u njihovoj svakodnevici.

“Tata, ti si tu” je nova publikacija Centra E8 o očinstvu, čija je autorka Tamara Skrozza. U pitanju je kvalitativni prikaz očinstva u Srbiji zasnovan na odgovorima dvadesetdvojice ispitanika – očeva, kao i sedmoro predstavnika i predstavnica organizacija i institucija. Priča o roditeljstvu svakako mora da se odnosi ne samo na mame, nego i na savremene, aktivne i u život dece uključene tate – na njihove probleme, izazove s kojima se suočavaju, mogućnosti za još veći angažman u nekad skoro isključivo “ženskim” poslovima i obavezama. Kako se oni igraju sa decom i kako brinu o njima? Kako pokazuju emocije? Kakvi su bili njihovi očevi? Šta misle o roditeljskom odsustvu radi brige o deci? Šta su i ko su to zapravo “Super tate”?

izlozba-promo

Šta kažu istraživanja?

• Po istraživanjima iz celog sveta, oko 80% muškaraca će postati biološki očevi u nekom trenutku svog života. A gotovo svi muškarci na svetu imaju neku vezu sa decom (očevi, očusi, braća, rodbina, nastavnici, treneri itd.)

• Angažovano očinstvo omogućava ženama i devojkama da postignu svoj pun potencijal. Učešćem u staranju i u kućnim poslovima, muškarci pomažu učešće žena u njihovim radnim odnosima, odnosno napredovanje u karijeri.

• Angažovano očinstvo čini muškarce srećnijim i zdravijim. Oni navode svoj blizak odnos sa detetom ili decom kao najveći izvor dobrobiti i sreće. Oni koji imaju bliske i nenasilne odnose – žive duže, imaju manje mentalnih i fizičkih zdravstvenih problema, manje su šanse da će koristiti droge, uspešniji su na poslu i generalno srećniji su.

• Globalno gledano, danas žene predstavljaju 40% od ukupno plaćene radne snage, a u isto vreme u pogledu brige o deci i kućnim poslovima, žene nekad rade i po 10 puta više od muškarca.

• Neophodno je prekinuti ciklus nasilja koje se često prenosi sa generacije na generaciju. Muškarci koji su kao deca prisustvovali porodičnom nasilju nad svojom majkom, imaju 2,5 puta veće šanse da i sami kao odrasli budu nasilni prema svojim partnerkama. U isto vreme muškarci koji su nasilni prema ženama, najčešće nasilni su i prema deci.

 

Izvor: UK Parobrod

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More