Podrška dojenju

Svetska nedelja dojenja 2010: Dojenje u samo deset koraka na Baby Friendly način

WBW 2010 Action Folders na srpskom, 1,15 MB

Sa ciljem da se ovogodišnja tema Svetske nedelje dojenja – Dojenje u samo deset koraka na Baby Friendly način, približi budućim i sadašnjim roditeljima kao i svima zainteresovanima, priređen je priručnik sa potrebnim informacijama za promovisanje načina podrške dojenju koji predlaže aktivnosti koje je neophodno preduzeti unutar institucija zdravstvenog sistema, na nacionalnom i globalnom nivou. Ceo priručnik na srpskom jeziku možete skinuti sa zvaničnog sajta Svetske nedelje dojenja (1,15 MB), a ovde izdvajamo sledeće delove:

CILJEVI SVETSKE NEDELJE DOJENJA 2010.

 1. Ukazivanje na ulogu programa DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA u poboljšavanju statistike dojenja.
 2. Obnavljanje aktivnosti zdravstvenog sistema, ustanova i zajednice kojima se dojenje promoviše kao najlakši izbor.
 3. Omogućavanje majkama da u potpunosti budu podržane u izboru da doje u okviru zdravstvenog sistema, ali i van njega.
 4. Obaveštavanje javnosti o rizicima ishrane veštačkim mlekom i o značaju dojenja za pravilan razvoj dece i dugoročan pozitivan uticaj na zdravlje kako dece tako i majki.

Dojenje u samo deset koraka na Baby Friendly način

Svaka ustanova koja se bavi pružanjem nege trudnicama i porodiljama i brine o novorođenčadi treba da:

 1. Ima zvanično usvojenu politiku podrške dojenju u pisanom obliku (pravilnik) o kojoj se redovno obaveštavaju svi zaposleni zdravstveni radnici.
 2. Obuči sve zaposlene zdravstvene radnike na način da su u stanju da primenjuju politiku podrške dojenju u praksi.
 3. Obavesti sve trudnice o prednostima i tehnikama dojenja.
 4. Pomogne majkama da pokrenu dojenje u roku od pola sata nakon porođaja.
 5. Obuči majke tehnikama uspešnog dojenja i pomogne im da održe laktaciju čak i u situaciji kada su nakon porođaja primorane da budu odvojene od svojih beba.
 6. Ne daje novorođenim bebama ni jednu drugu hranu niti tečnost osim majčinog mleka, sa izuzetkom situacija kada je ishrana veštačkim mlekom medicinski neophodna.
 7. Praktikuje zajednički smeštaj koji dozvoljava majkama i bebama da budu zajedno 24 sata dnevno.
 8. Ohrabruje dojenje na zahtev – prema potrebi bebe (bez vremenski određenih intervala).
 9. Ne dozvoljava davanje cucli bebama koje sisaju.
 10. Pomaže osnivanje i neguje saradnju sa grupama za podršku dojenju i upućuje majke da im se obrate prilikom otpusta iz bolnice ili klinike.
WBW 2010 Action Folders na srpskom, 1,15 MB
WBW 2010 Action Folders na srpskom

ZAŠTO JE VAŽNA PROMOCIJA PROGRAMA DESET KORAKA U 2010. GODINI?

Istraživanja pokazuju da je najbolja ishrana za novorođenče u celom svetu ona koja podrazumeva pokretanje dojenja u toku prvog sata života, ekskluzivno (samo) dojenje tokom prvih 6 meseci života, kao i nastavak dojenja tokom druge godine ili kasnije. Dojenje pospešuje zdravlje majke i kratkoročno i dugoročno te na taj način doprinosi direktnom ostvarivanju 2 Milenijumska razvojna cilja : SMANJENJU SMRTNOSTI KOD DECE i POBOLJŠANJU ZDRAVLJA MAJKI , ciljevima čijem su ostvarivanju posvećene vlade najrazvijenijih zemalja sveta i brojne međunarodne organizacije.

– UNICEF je nedavno zabeležio da je smanjenje smrtnosti dece u svetu sa 13 miliona 1990. godine na 8.8 miliona tokom 2008. godine delom posledica široko prihvaćenih osnovnih zdravstvenih intervencija kao što su pravovremeno i ekskluzivno dojenje.

– Sve veći broj studija pokazuje da je primena programa DESET KORAKA uz kontinuiranu podršku majkama nakon porođaja faktor koji doprinosi uspešnom pokretanju dojenja i ekskluzivnoj ishrani majčinim mlekom na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou.

– Broj beba koje su hranjene samo majčinim mlekom je u porastu u velikom broju zemalja, ali je uprkos tome došlo do stagnacije ili opadanja u nekima, delom zbog smanjene političke podrške za Inicijativu „Baby Friendly” bolnica i nepridržavanja pravila programa u ustanovama koje su već dobile sertifikovan status „Bolnica prijatelj beba”.

– Pojačani napori su neophodni da bi se uvele sveobuhvatne strategije ishrane novorođenčadi, uz donošenje zakona i odluka na nacionalnom nivou koji će takve napore podržati. To podrazumeva da se program DESET KORAKA DO DOJENJA sprovodi u svim porodilištima i da se stručno obuče sve službe zdravstvenog sistema koje se brinu o trudnicama, porodiljama i novorođenim bebama, uz podršku od strane zajednice i prenošenje poruke programa kroz veliki broj različitih kanala komunikacije.

Šta možemo da učinimo ove godine da bismo postigli napredak u programu „Baby friendly“?

 • Pomozimo prijateljima, kolegama i svojoj zajednici da ponađu svoj put za primenu programa DESET KORAKA.
 • Zahtevajte promene u zdravstvenom sistemu: Raspitajte se o statusu programa „Bolnica prijatelj beba“ u vašoj zemlji i o tome ko je nadležan za njegovu primenu. Pokušajte da stupite u kontakt sa nadležnim osobama i organizacijama. Zahtevajte standardizovanu primenu programa DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA u svim bolnicama, domovima zdravlja i zdravstvenim programima.
 • Menjajmo stvari na lokalnom nivou. Istražite šta se dešava sa porodiljama kada napuste porodilište kao i sa majkama koje se porađaju van zdravstvenih ustanova. Da li postoje udruženja babica, vršnjačka savetovališta ili neformalne grupe majki koje doje, a koje pružaju podršku novim majkama? Šta se dešava kada se majke vrate na posao ako su zaposlene?
 • Zahtevajmo napredak i na nacionalnom i na globalnom nivou. Usudite se da zaobiđete ograničenja zdravstvenog sistema i uključite druge na svakom nivou u promociju zakona, i primeni u praksi mera koje imaju za cilj da podrže program DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA. Zagovarajte u kontaktima sa osobljem agencija koje deluju sveobuhvatno da je sada pravi trenutak da se omogući svakoj majci da doji svoje dete i da se pomogne svakom detetu da ostvari svoj puni potencijal i time obezbedi budućnost u kojoj će svi moći da budu zdravi.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More