IzdvajamoSaopštenja za javnost

Svetski dan deteta

U subotu, 20. novembra u Srbiji se, kao i širom sveta, na godišnjicu potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija obeležava Svetski dan deteta.

Konvencija o pravima deteta potpisana je 1989. godine, a posle toga doneto je više deklaracija koje se bave konkretnim pravima, ali, i pored značajnih međunarodnih dokumenata, mališani su i dalje žrtve raznih oblika nasilja. Preambula Konvencije podseća na osnovne principe Ujedinjenih nacija i posebne odredbe određenih, relevantnih instrumenata o ljudskim pravima i potvrđuje da je deci, usled njihove osetljivosti, potrebna posebna zaštita i briga i ističe primarnu ulogu porodice.

Svesni povećanja rizika od nasilja uzrokovanog nepovoljnim socijalnim i društvenim okolnostima u poslednjoj deceniji prošlog i početkom ovog veka, Udruženje RODITELJ je pokrenulo kampanju Siguran zagrljaj Zemuna, u nameri da ukaže na važnost problema zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji.

Time je napravilo korak više ka stvaranju efikasnijeg sistema zaštite dece od raznih vidova nasilja i zloupotrebe, kao i ka podizanju nivoa svesti o društvenoj i građanskoj odgovornosti u slučajevima kada je potrebno reagovati.

Teško je dati tačne podatke o stvarnim razmerama nasilja nad decom u našoj zemlji, naročito njegovih prikrivenih oblika (nasilje u porodici, u institucijama za smeštaj korisnika, osobama sa invaliditetom, vršnjačko nasilje i sl.) ali je činjenica da su svi vidovi i oblici nasilja (fizičko, seksualno, psihičko, ekonomsko) u porastu.

U prilog ovoj tvrdnji govore i podaci koje je Udruženje RODITELJ prikupilo tokom svoje kampanje „Siguran zagrljaj Zemuna“, prateći izmedju ostalog, i broj medijskih objava o različitim slučajevima nasilja nad decom. U protekla 4 meseca taj broj iznosi i preko 100 objava, a to su samo slučajevi koji su zainteresovali medijsku pažnju. Pitanje je koliki je stvaran broj dece koja svakodnevo trpe neki vid nasilja i prikriveno ćuti i pati.

Ovi podaci svakodnevno nas opominju da je nasilje nad decom sve učestalije i u porastu i da sprovođenjem mera prevencije, kao i edukacijom i boljom informisanošću građana kroz medije o preventivnim merama i sistemima zaštite, moramo ulagati maksimum da se povećaju mogućnosti društva da u celini obezbedi njihovu sigurnost i zaštitu.

Udruženje RODITELJ se već godinama bavi svim temama vezanim za roditeljstvo, prava i interes deteta, kao i za prava na uvažavanje mišljenja deteta. Na ovaj dan – Svetski dan deteta Udruženje RODITELJ želi još jednom da uputi apel celom društvu da zagrli, voli i zaštiti svoju decu i da im svi zajedničkim snagama stvaramo lepše detinjstvo i bolju budućnost.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More