Tag: tranzicija

Novac i deca

| 04/10/2010 | 2 Comments
Novac i deca

Socioekonomske razlike pod uticajem kulturnih faktora dovode do značajnih razlika u dinamici porodičnih odnosa, naime, verovatno je da će roditelji koji žive na egzistencijalnom minimumu znatno manje provoditi vremena sa svojom decom od onih koji nemaju istovetne probleme. foto kwod, www-sxc.hu Dezintegracija mladih doživljava svoj vrhunac u protekle dve decenije, kada je naše društvo prolazilo […]

Continue Reading

Pomiriti porodični i profesionalni život žene

| 08/04/2009 | 0 Comments

NOVI SAD – Zavod za ravnopravnost polova i udruženje “Roditelj” održali su juče u Radio kafeu okrugli sto nazvan “Izazovi žene u tranziciji – rad, porodica, nasilje, diskriminacija”. Cilj skupa bio je da se skrene pažnja stručnoj i široj javnosti kao i nadležnim institucijama na potrebu uvođenja mera za pomirenje porodičnog i profesionalnog života žene. […]

Continue Reading