Obrazovanje

Zašto je važan učenički parlament?

Zašto je učenički parlament važan u svakoj školi?

Šta kaže Zakon?

O čemu stvarno učenici mogu da odlučuju?

Iza nas su skoro dve cele školske godine koje smo (i roditelji i deca) proveli u uslovima koje je diktirala pandemija. Organizaciju nastave nije lako sprovoditi, ali u donošenju ključnih odluka, učenici nisu učesvovali.

Ove godine su pokazale da je nedostatak direktnog uključivanja učenika u donošenje odluka koje se njih tiču za posledicu imao ne samo negodovanje, nego i nemogućnost prilagođavanja učenika novim oblicima nastave, od nedostatka tehničkih sredstava do izazova u savladavanju gradiva.

Zato je važno da svi učenici preko svojih predstavnika u učeničkim parlamentima budu uključeni u odlučivanje o važnim pitanjima ne samo u vezi sa organizacijom nastave nego i o mnogim drugim koji su njima značajni i za koje su istakli potrebu da ih treba obrađivati.

Učenički parlament je telo koje je prepoznato i uređeno Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a koje je ključno za ostvarivanje prava na slobodu govora učenika osnovnih i srednjih škola.

Tokom školske 2020/21 godine, u saradnji sa učeničkim parlamentima zemunskih škola, napravili smo krataak video materijal u kome su učenici izneli svoje stavove, mišljenja i motivaciju za učešće u učeničkom parlamentu.

 

Pored video materijala, predstavljamo i kratak, ilustrativan Vodič kroz Učenički parlament, koji je nastao na osnovu analiza ankete koju je popunilo 163 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola u Zemunu.

Predstavljamo vam delove iz Vodiča, a celu brošuru možete preuzeti na OVOM LINKU

 


Video materijal i brošura su nastali u saradnji sa učeničkim parlamentima zemunskih osnovnih i srednjih škola, a okviru projekta Udruženja RODITELJ pod nazivom: “Osnaživanje uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja za potpunu i svrsishodnu participaciju u školama” .

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom video materijalu kao i publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More