IzdvajamoObrazovanjeRoditelj Info Centar #covid19

Roditelji kao pokretači promena i saradnje u školama

Kakva je stvarna uloga saveta roditelja u školama?

Koji potencijal se nalazi u savetima roditelja koji škola ne prepoznaje?

Zašto treba da budemo u savetu i šta nas motiviše?

U našem istraživanju u kom je učestvovalo 123 roditelja, članova saveta zemunskih osnovnih i srednjih škola, na pitanje šta ih je motivisalo da se uključe u rad Saveta:

  • 77 (62%) njih je odgovorilo da žele da učestvuju u radu saveta i smatraju da mogu aktivno da doprinesu unapređenju saradnje roditelja i škola;
  • 38 (30%) njih je odgovorilo da niko drugi nije hteo;
  • 8 (6%) njih je odgovorilo da su samo želeli da vide kako to izgleda ali bez želje da budu naročito aktivni

Svi želimo da kao roditelji imamo pravo glasa u sistemu obrazovanja u kom se školuju naša deca, pa zašto onda skoro 40% roditelja prihvata ulogu predstavnika u savetu bez prave motivacije?

Tokom školske 2020/21 godine, u saradnji sa savetima roditelja zemunskih škola, napravili smo krataak video materijal u kome su roditelji izneli šta ih motiviše i šta sve mogu da promene u školi.

Izmene Zakona takođe utiču na motivaciju roditelja. Od oktobra 2018. godine, izmene Zakona (ZOSOV-a) uvele su značajne promene u smislu da je savetima roditelja praktično oduzeto pravo direktnog odlučivanja, a uloge učešća u donošenju odluka su ostale nejasne i nisu definisane ni jednim posebnim aktom. Jedina odluka koju su roditelji donosili pre ovih izmena bile su povezane sa upravljanjem sredstava i to onih iz roditeljskih izdvajanja. Sada savet samo predlaže kako da se utroše ta sredstva, a konačnu odluku donose više insance (školski odbor, direktor, itd.).

Šta onda preostaje roditeljima u savetu i kako da tu savetodavnu ulogu koja nam je data iskoristimo maksimalno?

Pored video materijala pripremili smo i kratak vodič koji je nastao u saradnji sa savetima roditelja, a sadrži iskustva i savete kako opstati i imati svrsishodnu ulogu u savetu.

Kompletan vodič možete pogledati ovde: Savet roditelja-Vodič

 


Video materijal i brošura su nastali u saradnji sa učeničkim parlamentima zemunskih osnovnih i srednjih škola, a okviru projekta Udruženja RODITELJ pod nazivom: “Osnaživanje uloge učeničkih parlamenata i saveta roditelja za potpunu i svrsishodnu participaciju u školama” .

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovom video materijalu kao i publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More