I roditelji se pitajuIzdvajamoKragujevac

Manifestacija u Kragujevcu: Škola je za svu decu

Udruženje RODITELJ Kragujevac u saradnji sa Savetom roditelja grada u Kragujevcu, organizovalo je manifestaciju  pod nazivom „Škola je za svu decu“, koja je održana 11.12. 2014.godine  u sali Pozorišta za decu u Kragujevcu.

Manifestacija je održana povodom obeležavanja međunarodnog dana ljudskih prava ( 10.12.) i vezana je za promociju uvažavanja različitosti svakog deteta i inkluzivnog pristupa obrazovanju u gradskim školama.

Cilj održavanja ovakve manifestacije je povezivanje roditelja, nastavnika, predstavnika lokalne samouprave, formalnih i neformalnih udruženja radi zajedničkog delovanja na obezbeđivanju uslova da kvalitetno i pravedno obrazovanje bude dostupno svakom detetu.

Osnovna ideja je da se kroz scenski prikaz, u kome će učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola, muzičke, specijalne škole i škole za decu sa oštećenim sluhom skrene pažnja prisutnih na probleme, strahove i potrebe koje deca kojoj je neophodna dodatna podrška u obrazovanju imaju prilikom boravka u školama. Akcenat je stavljen na dečje pravo na kvalitetno i pravedno obrazovanje.

U holu pozorišta organizovana je mini izložba likovnih radova na temu ljudskih i dečjih prava i priređen koktel za posetioce na kome je posluženo pecivo koje su izradili učenici specijalne, a poslužili učenicii turističko – ugostiteljske škole.

U realizaciji manifestacije učestvovalo je blizu 100 učenika pomenutih škola, a izvođenju programa prisustvovalo je preko 200 posetilaca, među kojima su bili direktori osnovnih i srednjih škola,  predstavnici saveta roditelja škola, predstavnici učeničkih parlamenata, predstavnici nevladinog sektora, centra za socijalni rad, mediji i drugi zainteresovani sugrađani.

Opšti utisak prisutnih iznet u međusobnoj razmeni utisaka tokom koktela je da ovakve manifestacije treba češće organizovati jer u značajnoj meri doprinose razvoju tolerancije, empatije i uvažavanju različitosti, kako kod dece, tako i u grupama roditelja,  nastavnika i cele lokalne zajednice.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More