IzdvajamoSaopštenja za javnost

Novi projekat Udruženja RODITELJ – Podrška međugeneracijskoj saradnji

Udruženje RODITELJ je, uz podršku Instituta za održive zajednice (ISC) i USAID, počelo realizaciju projekta „Podrži, poveži, pobedi“ kojim će prvi put u Srbiji biti povezane dve značajne, a osetljive društvene grupe – samohrani roditelji i starija lica.

Ovaj projekat je prvenstveno usmeren na uključivanje i jačanje kapaciteta organizacija koje se na lokalnom nivou bave problemima roditelja ili samohranih roditelja, ali i organizacija koje pružaju podršku starijim osobama. Zajedničkim radom, kroz realizaciju lokalnih mini-kampanja ove organizacije će uticati na podizanje svesti javnosti o potrebama samohranih roditelja i starijih lica, ali i na stvaranje okvira za sistemsku podršku ovim društvenim grupama.

Jedan od načina za ostvarivanje međugeneracijske saradnje i međusobne podrške samohranih roditelja i starijih lica je osnivanje lokalnih servisa podrške u okviru kojih bi bilo moguće organizovati čuvanje dece samohranim roditeljima, pomoć starijim licima u kućnim poslovima i sl.

Mini-kampanje, koje će organizacije sprovoditi u svojim lokalnim sredinama, biće usmerene na povezivanje sa drugim srodnim organizacijama, ali i sa organima lokalne samouprave i drugim donosiocima odluka u skladu sa specifičnostima svake uključene opštine. Samo na ovaj način, umrežavanjem i uključivanjem svih relevantnih subjekata može se obezbediti trajan i efikasan sistem podrške za obe društvene grupe.

U okviru projekta „Podrži, poveži, pobedi“ Udruženje Roditelj će sprovesti dva višednevna treninga iz oblasti organizacionih i komunikacijskih veština, društvenog aktivizma i javnog zastupanja na lokalnom nivou, koji su namenjeni predstavnicima organizacija uključenih u projekat. Osnaživanjem sopstvenih kapaciteta, organizacije će moći efikasnije da nastave da deluju u oblasti podrške samohranim roditeljima i starijim licima kroz sprovođenje lokalnih mini-kampanja. Nakon završetka planiranih projektnih aktivnosti – u januaru 2013. godine, ove organizacije će biti u mogućnosti da, realizacijom sopstvenih projekata, postanu garant opstanka ustanovljenih lokalnih servisa podrške.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More