IzdvajamoRoditeljstvo

I tate na porodiljskom!

Borba sa pelenama, flašicama, izlaskom do četiri zuba istovremeno, prohodavanjem, hranjenjem i drugim segmentima života vašeg deteta – biće najzabavnija i najneizvesnija avantura u koju ćete se upustiti.

Slika muškarca koji jednom rukom „zaklanja“ svoju voljenu iza sebe da bi je zaštitio od napada, a drugom rukom vadi mač da bi to i potvrdio – u velikoj meri je izmenjena. Sada je „protivnik“ roditeljstvo, a mač bi mogla da bude pravna regulativa koja omogućava savremenim muškarcima, svesnim svoje uloge u podizanju deteta, ali i značaja radnog mesta za njihove žene, da prihvataju „zamenu mesta“ sa njima. Tačnije, da umesto svojih supruga odu na – porodiljsko odsustvo.

Tradicija i administracija

Prema istraživanju Instituta za društvenu teoriju, koje je sprovedeno na teritoriji cele države, a zaključno sa krajem 2007. godine, za godinu i po dana važenja Porodičnog zakona – samo 17 očeva je iskoristilo ovu mogućnost! U većem broju slučajeva se radilo o samohranim očevima. Može se govoriti o dvostrukoj nespremnosti za realizaciju ovog prava: sa jedne strane muškaraca, zbog tradicionalno uvreženog stava da su oni hranitelji porodice, oni koji zarađuju, a da su žene isključivo te koje čuvaju decu. Sa druge strane, razlog tome je i sama administracija, koja zbog jednog papira viška ne želi da sprovede isti postupak kao da je i žena u pitanju.

Naoružajte se strpljenjem

Slede saveti kako postati i ostati tata na porodiljskom odsustvu, to jest na odsustvu radi nege deteta:

  • Pre svega, raščistite sa predrasudama. Nijedan tata neće izgubiti ništa od pripadnosti svom rodu ako prihvati nešto što je tradicionalno prihvaćeno kao isključivo ženski posao. Uostalom, zar nisu najbolji šefovi kuhinja – muškarci, iako su žene simbolički i bukvalno čuvari ognjišta? Dakle, predrasuda u sebi samom, u svom bližem okruženju, a posebno u radnom okruženju – mora da bude ili potpuno uklonjena ili svedena na minimum.

Za godinu i po dana važenja Porodičnog zakona – samo 17 očeva je otišlo na porodiljsko odsustvo

  • Kada tata odluči da uđe u ovaj postupak, mora da bude spreman da se suoči sa nevericom, kao i mogućim omalovažanjem na radnom mestu. Sa tim se na sličan način susreću i žene, samo što ih njihova biološka predispozicija za trudnoću čini u izvesnoj meri izdržljivijim.
  • Kako teče postupak otvaranja porodiljskog odsustva? Prijavom poslodavcu, ako ste zaposleni – da želite umesto porodiljsko odsustvo supruge da koristite zakonsku mogućnost odlaska na odsustvo radi nege deteta. Imajte u vidu da poslodavac to ne može da vam uskrati.

Njegovo „opravdanje“ da vaše odsustvo može da poremeti proces rada i slično, nije validno, jer može da se reši prijemom drugog radnika na određeno vreme, do vašeg povratka na posao. Takođe, ni druga opravdanja nisu više moguća, jer Zakon o zabrani diskriminacije – usvojen ove godine, posebno zabranjuje diskriminaciju po tom osnovu a naročito gubitak radnog mesta ako se nalazite u ovakvoj situaciji.

Potrebna dokumentacija

Dokumenta koja su vam potrebna za otvaranje ovog odsustva su:

  • izvod iz matične knjige rođenih za dete ili decu
  • izvod iz matične knjige venčanih
  • vaša radna knjižica
  • rešenje poslodavca kojim se saglašava da odsustvujete sa posla u određenom periodu – radi korišćenja prava na odsustvo radi nege deteta
  • izjava supruge da vam prepušta ostatak zakonom predviđenog vremena za odsustvo radi nege deteta, zbog njenog povratka na posao.

U većim firmama se ovo prepušta takozvanoj personalnoj službi koja, inače, vodi evidenciju o svim zaposlenima. Sledi popunjavanje obrazaca za odjavu sa osiguranja za radnike i prijavu na drugačije osiguranje, kao i obaveštavanje Tržišta rada. Za vreme korišćenja ovog odsustva – vaš radni odnos, kao i sva prava i obaveze iz radnog odnosa, miruju. Ako ste zaposleni kod privatnika, ceo proces morate da obavite sami.

Ipak, može da se desi da ceo postupak morate da realizujete sami, ako u vašoj firmi niko nije poslao muškarca na ovakvo odsustvo. Ili, još „bolje“, ako Tržište rada u vašem mestu nije do sada imalo nijedan ovakav slučaj. Verovatno će propustiti da vam zatraže pomenutu izjavu vaše supruge, to jest njenu saglasnost ili, čak, i rešenje poslodavca.

Uživajte u novom izazovu

Prethodni deo je bio posvećen procesu kako da postanete tata na porodiljskom odsustvu. Što se tiče ostanka u ovom statusu, osim zakonskog roka – u kome ovakvo odsustvo mora da se završi (ili vi možete da ga sami okončate i pre isteka tog roka, na sopstveni zahtev), posebnih saveta nema.

Borba sa pelenama, flašicama, izlaskom do četiri zuba istovremeno, prohodavanjem, hranjenjem i drugim segmentima života vašeg deteta – biće najzabavnija i najneizvesnija avantura u koju ćete se upustiti.

Sledite sopstveni instinkt.

U tome ćete, svakako, da uživate nakon naporne papirološke operacije dobijanja ovakvog odsustva. Pelene, flašice, benkice… sigurno nisu mitski ubojito oružje kao mač u rukama vaših predaka, ali su validno „oružje“ u borbi sa odrastanjem vašeg čeda. Stoga prigrlite tu mogućnost, pomozite vašim suprugama da se ostvare i na poslovnom polju i postanite tata na porodiljskom odsustvu.

JEDNAKOST

Prema pozitivnom zakonodavstvu u Republici Srbiji, otac i majka su u potpunosti izjednačeni u pravima i obavezama prema svojoj deci. Pored toga što je Porodični zakon iz 2005. godine garantovao veću zaštitu materinstva, kao posebnog stanja u životu žene, tako je uspostavio i mogućnost da muškarci potpuno ravnopravno preuzmu ulogu majke – koja bi ostala na odsustvu radi nege deteta do njegovih navršenih godinu dana.

Mr Dragana Ćorić,

Magazin Mama, maj 2010, strane 26-28.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More