Tag: Otac na porodiljskom

Otac i odsustvo radi nege deteta

| 04/04/2011 | 71 Comments
Otac i odsustvo radi nege deteta

Pitanje: Kada otac deteta može da koristi porodiljsko odsustvo, a kada odsustvo radi nege deteta? Odgovor: Otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo (prva tri meseca života deteta) u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo . To pravo otac deteta ima i […]

Continue Reading

I tate na porodiljskom!

| 15/05/2010 | 1 Comment
I tate na porodiljskom!

Borba sa pelenama, flašicama, izlaskom do četiri zuba istovremeno, prohodavanjem, hranjenjem i drugim segmentima života vašeg deteta – biće najzabavnija i najneizvesnija avantura u koju ćete se upustiti. Slika muškarca koji jednom rukom „zaklanja“ svoju voljenu iza sebe da bi je zaštitio od napada, a drugom rukom vadi mač da bi to i potvrdio – […]

Continue Reading