I roditelji se pitajuIzdvajamo

Rad Saveta roditelja opština Zemun i Stari Grad iz Beograda 2012. – 2014.

Roditelji kao pokretački mehanizam promena

Udruženje RODITELJ iz Beograda postoji već 9 godina, a svojim radom i aktivnostima je neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija čiji su osnivači roditelji koji su iz ličnih iskustava prepoznali potrebu za sistemskom i efikasnom podrškom roditeljstvu u našoj zemlji.

Inicijativa za osnivanje Udruženja pokrenuta je u januaru 2006. godine na specijalizovanom Internet forumu koji okuplja veliki broj roditelja i budućih roditelja, a kao Udruženje građana registrovani smo od juna 2006. godine.
Naše aktivnosti su usmerene na podršku roditeljima i deci, koju pružamo na različite načine i na različitim nivoima: dajemo pravne savete i inicijative i organizujemo akcije i događaje koje promovišu ono za šta se zalažemo, a najdraža bića na svetu su naša večna inspiracija.

Pre svega nastojimo da pružamo kontinuiranu podršku roditeljima u borbi za ostvarivanjem svojih prava i rešavanju mnogobrojnih problema, ali i da ih motivišemo da postanu aktivni građani koji se udružuju i zajedničkim snagama zastupaju prava roditelja dece i porodice i bore se za bolje uslove.

Tokom čitavih 9 godina postojanja, bili smo inspiracija mnogim roditeljima širom Srbije koji su želeli da se aktiviraju u svojim sredinama i podstaknu druge roditelje, željni promena i pokretanja dobrih inicijativa ali i prenošenja dobrih praksi iz drugih sredina. Do sada se osnovalo 14 ogranaka Udruženja Roditelj – što je samo dodatni pokazatelj da su roditelji željni promena a da pri tom ne beže od aktivizma i preuzimanja inicijativa u svoje ruke.

Međutim, gledajući širu sliku, i dalje je to tek šaka njih koji su dovoljno osnaženi da sami zastupaju svoje interese i bore se za svoja prava. Najbolji primer vidimo upravo među roditeljima školske dece, koliko malo ima zaista aktivnih roditelja koji su spremni da istupe iz svojih redova i pokrenu škole.

savet roditelja opštinaUpravo nam je jedan od najvećih izazova i bilo pokretanje inicijative za osnivanje Saveta roditelja opština na dve opštine u Beogradu.

Radeći svakodnevno sa roditeljima i obrađujući najrazličitije teme, sve češće smo postajali svedoci izraženog nezadovoljstva roditelja prema školama – načinu rada, pristupanju i rešavanju raznih problema. Sa jedne strane roditelji su bili uvereni da su škole nepristupačne za saradnju, a od prosvetnih radnika smo čuli tvrdnje da su roditelji nesaradljivi.
Istina je negde između, ali problem je evidentan a glavni krivac je upravo nedostatak kvalitetne komunikacije, što kao posledicu ima sve veći jaz, nezadovoljstvo i niz neiskorišćenih potencijala sa obe strane.

Tokom 2012. godine inicijativu za osnivanjem Saveta roditelja opština pokrenuli smo na dve opštine u Beogradu: Zemun i Stari grad.

U Zemunu naše udruženje ima kancelarije već 4 godine i dobro smo poznati roditeljima iz naše zajednice, prepoznaju nas i imaju poverenje, učestvuju u našim akcijama, dolaze na skupove i slično. I, naravno, kada smo prvi put održali sastanak na ovu temu, bili su veoma zainteresovani. Pre svega tema je zainteresovala veliki broj njih, ali već na sledećem sastanku, broj prisutnih roditelja se upola smanjio.
Ni jedan početak nije lak, i toga smo svi bili svesni, ali nešto je ipak postojalo – tada nama nevidljivo, zbog čega se gubi interesovanje. Verujem da se ovo dešavalo i u drugim sredinama. Možda je greška – ako to tako nazovemo, bio naš preveliki entuzijazam – nas roditelja pokretača i aktivista, možda smo pokazali i veća očekivanja nego što je trebalo na samom početku, ponešeni nadom da je ovo upravo prilika za stvaranje dobrog savezništva.

Roditelje nije lako pokrenuti. Neki jednostavno ne žele da talasaju, neki jednostavno nisu zainteresovani, čak i ako su ili su bili u Savetima svojih škola. Svesni toga da samo prisustvo u nekom školskom telu roditeljima ne daje osećaj i da su zaista i deo procesa školovanja svog deteta, daljim sastancima i sazivanjima roditelja u Zemunu smo pristupali sa velikim strpljenjem.
Oslonili smo se na dotadašnju izuzetnu saradnju koju smo kao Udruženje imali sa školama i inicijativu smo predstavljali i promovisali na sastancima Aktiva direktora i PP službe. Vremenom na našim sastancima bilo je sve više roditelja, ali i stručnih saradnika i direktora škola.

Od samog početka, opština Zemun nije bila zainteresovana za saradnju, iako su predstavnici opštine prisustvovali na nekoliko sastanaka, ali bez obzira na njihovo odbijanje, među roditeljima i školama interesovanje je raslo sve više vremenom i odlučeno je da se realizacija inicijative nastavi i da se Savet roditelja neformalno osnuje i da kao takav u nekom trenutku i pokrene i samu Opštinu.

Vremenom su se izdvojili sjajni roditelji ali i stručni saradnici koji su bili veoma proaktivni.

Za razliku od opštine Zemun, opština Stari grad je bila veoma zainteresovana, i od samog početka su preuzeli ulogu sazivača sastanaka roditelja i dva predstavnika iz Veća opštine Stari grad su bila prisutna na svakom sastanku.

Već nakon nekoliko sastanaka SRO, u martu, 2013., sazvana je sednica Veća na kojoj je usvojena Odluka o osnivanju Saveta roditelja opštine stari grad kao savetodavnog tela.

Nakon toga je i održana konstitutivna sednica Saveta, izglasan poslovnik o radu i unapred dogovorena dnamika sastanaka, na veliko zadovoljstvo roditelja. Ovo je zaista jedan veoma pozitivan primer saradnje gde opština prepoznaje roditelje kao vredan resurs u svojoj zajednici.

Struktura samih roditelja se veoma razlikuje od opštine do opštine, ali su roditelji bili zainteresovani gotovo za iste teme koje su se se obrađivale na sastancima: bezbednost dece – uvođenja kamera, postavljanja i rada školskih policajaca, prevencija vršnjačkog i elektronskog nasilja, uključivanje u rad škole pri izradi razvojnih planova i slično.

Jedna od najposećenijih tribina na Starom gradu bila je upravo o ulogama roditelja u Razvojnom planu škola i samovrednovanju –o čemu je govorila Angelina Skarep, prosvetni savetnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Roditelji su bili veoma zainteresovani za temu, prizanjući da nisu do sada bili informisani o razvojnom planu škole kao i o modelima aktivnog uključivanja roditelja. Roditelji su još uvek imali potrebu da iznose probleme sa kojima se susreću u svojim školama, naročito koristeći priliku prisustva osobe iz Ministasrtva. Ocenili su ovakva predavanja kao korisna i neophodna i za širi krug roditelja.

Tokom školske 2012/13 godine SRO Zemun je inicirao akciju u OŠ „Sutjeska“ na temu vršnjačkog nasilja gde smo zajedno sa nastavnicima i psihološkinjom škole osmislili performans koji su vodila deca, učenici i učenice od IV do VI razreda koji su pripremili kratke govore na temu nasilja u školama. Tada smo podelili deci majice sa natpisima „za detinjstvo bez nasilja“ i balone po kojima su pozitivne poruke drugarstva, tolerancije, u cilju pre svega efikasnije prevencije nasilja i pravovremenim reagovanjem na isto.

Deca su tom prilikom istakla da je njima veoma važna podrška i roditelja i škole u trenutku kada dođe do nekog od oblika nasilja, a pre svega ohrabrenje da prijave i sigurnost da će biti zaštićena. Istakli su da je veoma važno uključivanje učeničkog parlamenta i uvezivanje sa Savetom roditelja ali i sa drugim školama. Roditelji su veoma pozitivno reagovali.

Najprisutnije teme na sastancima i tribinama za roditelje i dalje su bile vezane za bezbednost dece, vršnjačko nasilje, elektronskonasilje, zdrave stilove života i sportske aktivnosti, profesionalnu orijentaciju ali i procese uključivanja roditelja u rad škola. Tribine su držali stručni saradnici škola, prosvetni saradnici iz Ministarstva, predstavnici policije ali i roditelji.

Većina sastanaka i tribina SRO Stari grad održana je u prostorijama Opštine , dok su se sastanci i tematske tribine u Zemunu održavale po školama, i to svaki put u drugoj školi, što se pokazalo kao veoma uspešna praksa. Takođe su odrađeni i mini plakati koji su distribuirani po školama u Zemunu i okačeni na oglasne table i u cilju promocije ali i da roditelji mogu da budu informisani o narednom sastanku i temi.

SRO  Zemun-LAPPredstavnici SRO Zemun su takođe bili pozivani i prisustvovali na mnogim drugim lokalnim aktivnostima koje su organizovale i druge organizacije kako bi bili što bolje upoznati sa dešavanjima i drugim inicijativama koje su od značaja. Tako smo se priključivali javnim akcijama na temu promocije socijalne inkluzije i inkluzivnog obrazovanja „Zaplovimo istom rekom“, radionicama znakovnog jezika, otvaranju Lokalnog inkluzivnog centra u Zemun polju, radionicama o reproduktivnom zdravlju mladih koje su realizovali Dom zdravlja Zemun i srednje škole kao i sastancima lokalnog međusektorskog tela u Zemunu za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i sastancima aktiva PP službe, pojedinačnim aktivnostima škola na temu profesionalne orijentacije ali i zajedničkim sastancima škola na ovu temu koja je takođe bila jedna od tribina sa velikim interesovanjem među roditeljima.

Možda jedna od najznačajnijih tema na lokalnom planu bila je i inicijativa za izradu Lokalnog akcionog plana za decu Zemuna. U proces izrade nacrta plana uključen je bio i SRO Zemuna i ceo jedan sastanak je bio posvećen ovoj temi, odnosno problemima sa kojima se kao roditelji susrećemo u našoj zajednici, mapiranjem potreba i predlozima rešenja na raznim poljima – od usluga u zajednici i socijalne inkluzije do unapređenja kvaliteta obrazovanja.

Tokom školske 2013/14. u Zemunu održana je sportska akcija u kojoj učestvuju i roditelji i deca sa ciljem promocije zdravih stilova života i kod dece ali i kod roditelja, značaja sportskih aktivnosti i davanja konkretnih ideja roditeljima i deci kako se sa malo rekvizita u prirodi može mnogo uraditi.

Neki od planova SRO Zemun za naredni period su i javne – ulične akcije/ festivali u čast prvaka, osmaka i maturanata koji bi pravili defile a gde bi se uključili i roditelji i nastavnici. Sama ideja je i potekla od nekoliko direktora škola i roditelja.
Otvorena je posebna Facebook grupa za roditelje iz Zemuna koja nam olakšava komunikaciju ali i razmenu informacija, takođe je u toku otvaranje i FB stranice SRO Zemun koja će da promoviše rad Saveta, aktivnosti i planove za naredni period. U toku je i priprema brošure o profesionalnoj orijentaciji koja se sprema u saradnji sa OŠ „Lazar Savatić“.

SRO Stari grad je takođe do sada izradio dve publikacije: „Vodič za roditelje kroz školski odbor“ koji su zajedno pripremili kao informator za roditelje o radu školskog odbora i učešću roditelja, i informativni liflet za roditelje o prevenciji elektronskog nasilja među decom koji je urađen u saradnji sa Udruženjem Roditelj budući da se tom temom intenzivno bavimo već duži niz godina.

Diskusije sa roditeljima na obe opštine i u razgovori na fokus grupama su bili veoma plodonosni i izneti su veoma korisni predlozi za rad Saveta roditelja u narednom periodu. Iako se određeni stavovi i mišljenja neznatno razlikuju, svi roditelji su uglavnom složni u tome da je neophodno roditelje dodatno osnaživati, organizovati tematska predavanja, kao i uvezivati i druge institucije na lokalnom nivou.

Roditelji iz SRO su takođe istakli da je pored tematskih sastanaka na nivou Saveta roditelja opštine, potrebno organizovati tematske edukacije roditelja i u okviru pojedinačnih škola i da Savet u narednom periodu može predložiti i usvojiti godišnji plan aktivnosti koji će uključiti raspored i vremenski okvir tematskih predavanja kako bi se obuhvatio što širi krug roditelja.
Takođe su zaključci da je neophodno obrađivati sve teme vezane za probleme roditeljstva, u skladu sa ukazanim potrebama i uzrasta dece u okviru obrazovne ustanove, od pitanja ranog razvoja dece u predškolskim ustanovama, kvaliteta obrazovanja u školama, primene inkluzije, do tema koje mogu doprineti preventivnim merama kada su u pitanju nasilje, bolesti zavisnosti, alkoholizma i narkomanije i povećati u isto vreme promocije zdravih stilova života. Dodatno da treba uspostaviti saradnju sa učeničkim parlamentima u cilju planiranja zajedničkih akcija i većeg učešća dece.

Tokom ove dve školske godine, mnogo smo naučili, pre svega jedni od drugih.

Sastanke nije uvek jednostavno realizovati, dodatno vlada i određeni nivo zasićenja od tribina i predavanja među roditeljima. Nekoliko prvih sastanaka je proteklo isključivo u razgovaranju, beskonačnom razvijanju priča o problemima u školama, sastanci su trajali i po tri sata, ali je upravo to bio ključni dokaz da im je ovaklvo uvezivezivanje veoma potrebno, i da najbolje slušaju jedni druge.

U razgovorima na fokus grupama su svi istakli da im je upravo to i bilo potrebno – da se osećaju kao tim, da postoji prenos znanja, razmena iskustava i praksi.

Naravno, ne možemo imati ni nerealna očekivanja, na nekim sastancima bude više, na nekim manje roditelja, ali se uvek izdvoje nekoliko onih najproduktivnijih, najaktivnijih, najspremnijih i oni su ti – roditelji pokretači – roditelji koji pokreću druge, i koji donose promene na bolje.

I da zaključimo: mogućnosti za saradnju ima nebrojeno. Saveti roditelja u školama su samo jedna karika u lancu koji ne sme izostaviti nikoga. Za uspešno partnerstvo potrebno je uključivanje svih: lokalnih samouprava koje nedvosmisleno treba da pruže podršku aktivnostima škola i uspostavljanje mreže saradnje. I roditelji i nastavnici imaju veliki udeo ali jedino partnerski mogu da doprinesu izgradnji poverenja i stvaranju takvih uslova u kojima je škola otvorena institucija za celu porodicu, koja ih motiviše i u čijem programu svi zajedno aktivno učestvujemo – i ta odgovornost leži na nama.

Više informacija: www.roditelj.org

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More