Press clipping

Roditelji, udružite se!


Da li znate svoja prava? Dobijate li valjane informacije o naknadama koje vam sleduju?

Većina bračnih parova potpuno se slude kada treba da dobiju informaciju o naknadama koje im sleduju kada postanu roditelji, jer kod nas ne postoji jedinstvena služba za sve gradove Srbije. Zakon postoji, ali se u svakom gradu drugačije primenjuje. Zbog toga su majke i očevi rešili da sami sebi pomognu i osnuju udruženje pod nazivom „Roditelj“, čiji su ciljevi sledeći:

1. Obezbeđivanje informacija
Svaki roditelj, kao i onaj koji tek treba to da postane, mora valjano i na vreme da bude obavešten o pravima koja imaju on i njegova porodica u oblastima zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, ali i načinima ostvarivanja tih prava.

2. Ostvarivanje prava
Postojeća prava, kao i formulisanje i institucionalizacija novih prava u oblastima koje nisu valjano pokrivene postojećim zakonima, sa posebnim naglaskom na prava jednoroditeljskih porodica, dece bez roditeljskog staranja i porodica sa decom sa posebnim potrebama.

3. Popularizacija
Javno delovanje na popularizaciji programa za obuku, priprema i pomoć trudnicama, kao i zalaganje za poboljšanje uslova u kojima se trudnoća odvija; informisanje o različitim tipovima porođaja i njihovim prednostima; zalaganje za slobodu izbora porođaja i ostvarivanje uslova u porodilištima s tim u vezi.

Posetite sajt:
www.roditelj.org
i pronađite prave informacije

Časopis Moja beba, jul 2006. godine.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More