Kako se navodi u saopštenju poverenika, rezultati su dobijeni na osnovu nadzora ugovora o saradnji preduzeća „Care Direct“ sa 45 zdravstvenih ustanova u Srbiji, na osnovu kojih su ustanove delile obrasce u koje se upisuju podaci o ličnosti porodilja „uz njihov obavezan potpis“.

„Primera radi, u Novom Sadu, uvidom u uzorak od 398 potpisanih formulara utvrđeno je da je čak 116 obrazaca potpisano inicijalima porodilja. Navedena činjenica, zajedno sa izjavama pojedinih porodilja koje su tvrdile da ništa nisu potpisale, ukazuje na postojanje indicija da bi u vezi sa obradom podataka porodilja moglo biti počinjeno više krivičnih dela“, navodi se u saopštenju.

U dopisu, koji je Poverenik uputio Republičkom javnom tužilaštvu, izrazio je uverenje da će ta institucija preduzeti dalje mere iz svoje nadležnosti.

Dopis Poverenika Udruženju Roditelj