BeogradDecaMagazinVrtići i jaslice

Upis u vrtiće za 2015/16 školsku godinu u Beogradu: obaveštenje za roditelje o načinu primene Odluke o subvencioniranju privatnih vrtića

U saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograd i  Udruženjem privatnih vrtića, želimo da vas detaljnije obavestimo o aktuelnom konkursu za upis u vrtiće u Beogradu i pojasnimo način primene  ODLUKE o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatni vrtići sa verifikacijom za rad).

Pravo na subvenciju imaće sledeći roditelji:

 • Državljani republike Srbije
 • Deca prijavljena na  teritoriji Grada Beograda
 • Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić raspisan u aprilu 2015/2016.godine ne budu dobili mesto u državnom vrtiću

Prema dinamici koja je planirana u ovom trenutku procedura će biti sledeća (datumi su okvirni i odnose se na naša trenutna saznanja):

 1. Svi roditelji koji su zainteresovani za nadoknadu troškova neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić, na konkursu koji će biti objavljen 15.04.2015.godine
 2. Po završetku konkursa 30.04.2015. roditelji će imati uvid u preliminarne liste 25.05.2015.godine, kada mogu da podnesu žalbu (od 25.05.2015. do 02.07.2015.). Žalbe će biti razmatrane u periodu od 03. – 17. 06.2015. godine.
 3. Nakon objavljivanja konačnih rang lista svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmi POTVRDU da nisu upisani
 4. Roditelji mogu da upišu dete u privatni vrtić, ali pravo na subvenciju počinje da važi tek od 1. septembra 2015. godine.
 5. Sa potvrdom roditelji odlaze u privatnu predškolsku ustanovu koju su odabrali i sa ustanovom će potpisati UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.
 6. Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
 7. Zahtev za ostvarivanjem prava na nadoknadu dela troškova (u daljem tekstu – SUBVENCIJU) roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.
Zvaničan dopis gradskog Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograd:

Према Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, захтев за остваривање овог права подносиће се Секретаријату за образовање и дечју заштиту од 1. септембра 2015. године (зграда Градске управе у 27. марта 43-45). Захтев се подноси на јединственом обрасцу који ће се преузимати на сајту Града Београда или на писарници Градске управе.

Подносилац ће уз захтев прилагати:

 1. потврду предшколске установе да дете није уписано због недовољних капацитета,
 2. извод из матичне књиге рођених за дете, односно решење надлежног центра за социјални рад o статусу старатеља, усвојитеља или хранитеља,
 3. уверење о држављанству
 4. фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева, односно потврду о сталном настањењу или потврду Комесаријата за избегла и расељана лица и
 5. уговор са приватном предшколском установом

Накнада дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи уплаћиваће се из буџета града Београда на текући рачун родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља, на основу решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи, који ће потписивати овлашћено лице, а приватна предшколска установа достављаће Секретаријату за образовање и дечју заштиту до 5. у месецу за претходни месец.

Takođe na zvaničnom sajtu grada Beograd, stranici Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu objavljen je i spisak akreditovanih privatnih predškolskih ustanova sa teritorije grada Beograd, a možete ga preuzeti naovom linku.

Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE tokom septembra, na koje roditelj ima pravo žalbe.

Visina sredstava subvencije je sledeće:

 • Ukoliko je cena vrtića iznad 27700,00 (ekonomska cena državnog vrtića), Grad će roditelju na mesečnom nivou uplaćivati 22.160,00dinara (80% ekonomske cene) na privatni račun, prema Ugovoru koji su međusobno potpisali.
 • Ukoliko je cena privatnog vrtića niža od od 27700,00 dinara, Grad će roditelju uplaćivati sumu u sledećem iznosu:   Cena vrtića umanjena za 5540,00dinara, koliko roditelj plaća.
 • Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu.
 • Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predšklskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova)  umanjenu za 4 sata , jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno  se  realizuje  iz budžeta Republike Srbije. Za sada  jos uvek ministarstvo  nece finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU vaze ista pravila Grad palca 80 %  roditelj 20% Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za PPP će naknadno biti objavljena.
 • Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

–         Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

–         Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

at.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More