Saopštenja za javnost

Rezultati istraživanja participacije dece i mladih u Srbiji „PRAVO DECE DA GOVORE I DA IH ČUJEMO“

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) je na jučerašnjem javnom skupu u Pokrajinskoj skupštini, organizovanom uz podršku Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavila rezultate istraživanja o participaciji dece na lokalnom nivou u Srbiji: Učešće dece i mladih u donošenju odluka u lokalnim samoupravama u Srbiji“. U istraživanju su učestvovali organizacije iz Mreže za decu u koordinaciji Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša, a u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji.

Skupu su se obratili Pokrajinska ombudsmanka AP Vojvodine Aniko Muškinja Hajnrih, koja je istakla da je participacija dece i mladih u procesu donošenja važnih odluka u našoj zamlji u ogromnoj meri zanemarena, čak i u onim oblastima koje se tiču isključivo njih. „Pitanje uključivanja dece i mladih u donošenje odluka od velikog je značaja za razvoj jednog društva. Pokrajinski ombudsman želi da u okvirima svojih nadležnosti i ovlašćenja da maksimalan doprinos sistemskim i društvenim promenama u oblasti participacije dece jer su pozitini efekti višestruki, doprinose razvoju zdravog i održivog građanskog društva a pre svega su u najboljem interesu deteta.“ naglasila je Aniko Muškinja Hajnrih.

Direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Rada Mitrović naglasila je da je ovaj skup prilika da se preispitamo koliko smo uopšte spremni da čujemo glas mladih, njihove probleme i moguća rešenja: „Podsticanjem dece i mladih da otvoreno izraze svoje mišljenje, pri tom ispoljavajući spremnost da ih čujemo i saslušamo, oni mogu i treba da postanu sigurniji, odgovorniji, zreliji i bolji ljudi od nas.“

Predstavljeni su primeri dobre prakse i to od strane dece, učenika OŠ „Sveti Sava“ uz podršku Omladinskiog kluba Bačka Palanka koji su sami osmislili i učestvovali u projektu za decu sa autizmom. Na ovom primeru se može jasno videti koliko je važno uključivanje dece i u proces inkluzivnog obrazovanja i da ovakve prakse treba da zažive u svim školama u Srbiji.

Čuli smo predstavljanje i Omladinske grupe iz Temerina, kao i Volonterske Omladinske Organizacije – VOOZ Novi Sad koja poseban akcenat stavlja na oblast participacije mladih u donošenje odluka, tzv. komenadzment koncept. “Smatramo da aktivizam mora da počinje u okviru škola tačnije učenickih parlamenata i iz tog razloga smo kreirali program Novosadska parlamentarizacija. Oformili smo tim od srednjoškolki i srednjoškolaca iz Novog Sada. Osnaživanje tog tima trajalo je više od godinu dana i praćeno je različitim edukacijama , simulacijama itd.  Pomenuta grupa je sada spremna da se uhvati u koštac sa problemima na koje mladi nailaze. Veoma je bitno da se slični projekti i programi sprovode, jer jedino tako možemo očekivati bolji položaj mladih.“ – istakao je predsednik Volonterske Omladinske Organizacije Marko Vejinovic.

Dajana Čavić i Marija Žugić iz organizacije VOOZ dodale su je jedan od ključnih problema  neinformisanost mladih.  „Mladi ne znaju za mnoga dešavanja, akcije nisu dovoljno izreklamirane, a bar je u današnjem svetu to moguće dobro uraditi. S obzirom da mladi već dosta vremena provode surfujući internetom, to bi trebalo iskoristiti, staviti veći akcenat na internet portale i društvene mreže. Potrebna nam je još veća podrška – podrška grada, škola i medija!“

 „Mladima je potrebna podrška! Neko ko će ih uveriti da neuspeh nije bauk, već samo dodatna motivacija za ispunjenje ciljeva. Kao i da su volja i istrajnost ono najbitnije. Znanje koje sam stekla u Volonterskoj Omladinskoj Organizaciji koristim kako bih pružila pomoć svojim vršnjacima, motivisala ih i ukazala im da kroz realizaciju svojih ideja unapređuju kako sebe tako i svoju okolinu.“ – rekla je Marija Žugić.

Ispred Kancelarije za mlade iz Novog Sada, skupu se obratila Tamara Paroški koja je veoma slikovito opisala na koje probleme i izazove nailaze i mladi, ali i omladinske organizacije, i na kojim je sve nivoima moguća i potrebna saradnja.

Takođe smo imali priliku da čujemo Višu stručnu saradnicu za zaštitu prava deteta Sanju Rista Popović koja je govorila o iskustvima o postupanju Pokrajinskog ombudsmana po predmetima u vezi sa dečijom participacijom. Uz pomoć dva primera koja su nam bila predstavljena videli smo u kojoj meri neuvažavanje mišljenja deteta može da dovede do negativnih posledica po dete.

Saša Dujin iz grupe PAAD, član koordinacionog odbora MODS, podsetio je prisutne da Mreža za decu ima i Savet dece MODS, kao savetodavno telo Mreže koje nam omogućava da steknemo bolji uvid u probleme i potrebe mladih u svojim sredinama.

Da podsetimo da rezultati istraživanja, kojim su obuhvaćeni mladi i predstavnici lokalnih zajednica u 20 opština širom zemlje, pokazuju veoma nizak stepen uključenosti dece i mladih u procese donošenja odluka koje se direktno njih tiču. Iako predstavnici lokalnih vlasti, znaju da postoje mehanizmi za uključivanje dece i mladih, i da nastoje da čuju njihovo mišljenje, rezultati istraživanja pokazuju sasvim suprotno:

–  da da deca i mladi skoro NIKADA ne prisustvuju sastanku sa predstavnicima opštini (78,8%)

da NISU uključeni u ravnopravno donošenje odluka sa predstavnicima vlasti (85,6%)

– da NE prisustvuju ni konsultacijama sa donosiocima odluka (67,8%)

– da NE prisustvuju sastancima sa predstavnicima škole (53,1%)

Mladi smatraju da su predstavnici opština uglavnom nezainteresovani da saznaju mišljenje mladih, kao i da, kada je reč o nekoj vrsti uključivanja, to uglavnom podrazumeva: „lažno učešće“, „manipulaciju mladima“, stvaranje „iluzije o učešću“ i „korišćenje mladih kao dekoracije“.

Dragana Soćanin iz udruženja RODITELJ je na kraju predstavila preporuke Mreže za povećanje nivoa učešća dece i mladih u donošenju odluka i promovisanje participacije dece u našoj zemlji.

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More