IzdvajamoUžice

Užički ogranak sumirao 2009. godinu

Slika koja govori više od reči – deca u zagrljaju roditelja, u srcu. Prepoznatljiv logo Udruženja RODITELJ koje osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, od 19. marta prošle godine postoji i kao ogranak i u Užicu i deluje kao spona između porodice i drugih institucija na unapređivanju roditeljstva i detinjstva.

Kao rezime na prvu godišnjicu humanitarnog i edukativnog rada, pišemo o dosadašnjim akcijama, kao i o budućim planovima.

Dosadašnje akcije našeg Užičkog ogranka su bile brojne za kratki period postojanja:

* Uskršnja poklonijada, april 2009.u Domu

* Obeležavanje Dana porodice, maj 2009. u druženjem, davanjem pomoći i daljom saradnjom sa samohranim majkama i očevima iz našeg kraja;


* Nagradni likovni konkursi za naše drugare i počasne članove iz Udruženja za mentalno nedovoljno razvijene osobe „Anđeli“;u maju 2009. godine, pa opet za Dan deteta u novembru 2009. godine

* Edukativna javna tribina u malom parku, maja 2009. godine povodom Nedelje čistih usta i zuba, uz gostovanje stručnih saradnika i muzički program, uz vredne nagrade;

* Zaštitni znak Udruženja je Nedelja dojenja, koje je naš ogranak obeležio 6.avgusta 2009. manifestacijom u holu Pozorišta, u vidu savetovališta pedijatara, babica i ginekologa, kao i video bim podrškom i premijernom trkom mališana na itison trakama, čuvenom Puzijadom.

Sve akcije prati i dobro druženje, i to je ono što se pamti. Pored javnih tribina, u okviru naše savetodavne sekcije, udruženje sarađuje sa velikim brojem stručnih službi i pojedinaca iz oblasti socijalne zaštite, pedagogije, psihologije, defektologije, zdravstva i slično.

Prezentacija dosadašnjeg humaniratnog rada Udruženja RODITELJ Užice

Ono što je za aktuelno u 2010. god. je trajanje projekta prvenca „Vaš dom je i naš dom“, u okviru konkursa „Dobrota“, koji su finansirali Državna lutrija Srbije i Balkanski fond za lokalne inicijative, u cilju unapređivanja kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja. Rad kreativne i muzičke radionice je krunisan izuzetno uspešnom i posećenom muzičkom večeri i izložbom, 16. februara 2010. u Domu, a bićemo njihovi dragi gosti i u aprilu, povodom dana doma.

Osim organizovanja bioskopskih projekcija i poseta prigodnim pozorišnim predstavama za decu iz Doma, za proleće planiramo izlet u Terzića avliju, školu tenisa, i teniski turnir.

Tradicionalnu Uskršnju poklonijadu smo ove godine planirali da upriličimo u školi za slušno ometenu decu u našem gradu, jer nam je svrha da obiđemo i pomognemo u što više ranjivih grupa, socijalno ugroženih grupa ili ciljano- institucija koje se bave pomoći deci i porodici, kao što je to slučaj u školi „Miodrag Matić“.

Dan porodice u maju je za ovu godinu rezervisan za najbrojnije porodice našeg grada, u vidu poklon paketa sponzora, u saradnji sa centrom za socijalni rad.

Na leto opet čuvena Puzijada povodom Neelje dojenja, ali o njoj će posebno biti reči, i za kraj godine, povodom Dana deteta, novembar 2010. –takmičenje tata u povijanju beba, što će sigurno biti zanimljivost !

Ideje se samo nižu, a i dobra volja članova i simpatizera.

Kontakt telefoni: 515-406; 064 116 51 75 ;

E-mail: roditelj.uzice@gmail.com


Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More