Centar za rani razvoj

Sportski dan

igra, decija igra u Centru za rani razvoj

Igra je najprirodniji, osnovni, vid aktivnosti svakog deteta u kojem dete zadovoljava potrebu za kretanjem, a kretanje je neohodno za organizam koji se razvija. Dete u igri razmišlja i pamti, uživljava se u različite situacije, opušta se i prenosi u svet mašte. Zato je važno ponekad usmeravati detetovu igru ka pokretnim igrama (osnovne pokretne aktivnosti, odnosno kretanja – hodanje, trčanje, skakanje, …). Pokretna igra se može izvoditi u toku jutarnjeg vežbanja, tokom boravka dece u dvorištu ili kući, kao i u okviru izleta. Pokretne igre pre svega pružaju mogućnost zadovoljavanja potrebe za kretanjem,  imaju za cilj razvijanje fizičkih sposobnosti i poboljšanje čitavog organizma, kao i da pokreti postanu precizniji i usklađeniji. One omogućavaju razvoj detetove nezavisnosti, snalažljivosti i vere u sebe.

Ukoliko se pokretne igre sprovode u grupi zajednička pravila za svu decu podstiču razvoj disciplinovanosti, kao i kontrolu sopstvenih postupaka. 

Par predloga kako možete organizovati jednu pokretnu igru:

  • Uz muziku raditi vežbe tako da se aktivira svaki deo tela (počinje se od vežbi za vrat, pa idu vežbe za ruke, pa za noge) u razvojnom periodu do 7 godine života, poseban akcenat se stavlja na vežbe za stopala (zbog podizanja svoda stopala odnosno da se ne bi razvio deformitet poznat kao „ravna stopala“ koji kasnije može dovesti do problema u držanju tela).
  • Bitno je sve vežbe raditi kroz aktivnosti koje su deci zanimigra, decija igra u Centru za rani razvojjive npr. „Hajde da letimo kao ptice“ je dobra vežba za ramena i ruke, „Hajde da beremo jagode, jabuke“ je dobra vežba za kukove i za istezanje kičmenog stuba,…
  • Ukoliko je dete mlađe (do 3 godine) pesmica pogodna za aktivaciju tela je „Glava, ramena, kolena, stopala“ gde dete ne samo da se aktivira kroz različite položaje tela već i uči delove tela na sebi.
  • Napraviti mali poligon u prostoriji koji ne mora da sadrži više od 3-4 zadatka odnosno igara.
  • Zadaci mogu biti zamišljeni  ukoliko se radi sa grupom dece da svako dete naizmenično radi različiti zadatak,  ili da se napravi red (da stanu kao vagoni) i tako sačekaju drugara ispred sebe da završi (na ovaj način dete se uči strpljenju)Primer igara:
  • Hod po gredi“Na pod je zalepljena bela traka, dete treba po njoj da hoda nogu pred nogu tako da ne pređe belu traku.
  • “Odaberi pravu“Dete treba da ubaci loptu kroz obruč, s tim da treba da odabere odgovarajuću veličinu lopte prema obruču (ukoliko je dete mlađe do 3 godine daje se izbor između dve lopte).
  • “Kliker“ – Dete treba prstima stopala da uhvati kliker i stavi u činiju.
  • Pokretne igre se mogu organizovati kao takmičenje, gde pobednik ili grupa pobednika dobija neku nagradu.

Svaka igra u kojoj se dete kreće može biti svrstana u pokretnu igru (možete pitati i dete da da ideju za igru).

dipl. defektolog Marija Končar

Ovakve i slične aktivnosti sprovodimo u okviru sportskih dana Centra za rani razvoj 

Povezani tekstovi

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More